ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

150 jongeren aan een baan met ‘Kick Start Your Career’

Kick start your career Manpower

De jeugdwerkloosheid stijgt snel. In Zuid-Holland sloeg een scala aan partijen, waaronder ManpowerGroup, de handen ineen. Het doel: dit jaar 150 startende jongeren duurzaam aan het werk helpen. Jeffrey van Meerkerk: “We willen voorkomen dat er een verloren generatie ontstaat.”

Bedrijvigheid zat, in de provincie Zuid-Holland. De havens, de maakindustrie, de IT-sector; hier wordt bijna een kwart van het bruto binnenlands product verdiend. Dat is één kant van de medaille. De andere: een zeer diverse bevolking, en een relatief laag opleidingsniveau met hoge jeugdwerkloosheid. Jeffrey van Meerkerk is directeur strategische relaties en sustainability bij ManpowerGroup én voorzitter van de Task Force Human Capital. “Het doel van de taskforce is de werkgelegenheid in de provincie te vergroten en de komende tien jaar 120.000 extra banen te creëren. Zo willen we onze regio – en daarmee heel Nederland – economisch versterken. We doen dit samen: naast de provincie doen ook gemeenten, opleiders en werkgevers mee.”

Geen generalisten, maar specialisten

Een van de deelprojecten is ‘Kick Start Your Career’, dat zich ten doel stelt om dit jaar 150 jongeren aan het werk te helpen. Meerkerk: “We hebben een scherpe analyse gemaakt van onze regio. Het blijkt dat te veel jongeren kiezen voor een opleiding waar slechts beperkt perspectief is op werk, terwijl sectoren als de maakindustrie, de havens en cybersecurity juist behoefte hebben aan nieuwe medewerkers met specialistische skills. Tegelijkertijd zitten veel jongeren werkloos thuis, zeker nadat door corona een grote rem op de economie werd gezet. De jongeren die in mei afstudeerden, zitten met de handen in het haar. Dit probleem willen we met Kickstart aanpakken. Na een periode van afstemmen en voorbereiden, zijn we in januari echt van start gegaan.”

 

Als je de markt en het talent kent, kun je vervolgens een analyse maken van de mismatch en starten met interventies om de kloof te dichten

 

Focus op sterke sectoren

ManpowerGroup is erop gebrand dat aantal van 150 niet alleen een mooi cijfer te laten zijn, maar het doel ook daadwerkelijk te halen. Hoe gaan ze te werk? Meerkerk: “Sectoren als de ICT, gezondheidszorg en onderwijs sluiten we uit; daar is altijd wel werk. Wij richten ons op het versterken van de groeisectoren. Sectoren die het nu weliswaar lastig hebben door corona, maar waar na deze crisis volop kansen zijn. Dat laatste is belangrijk, want werkgevers committeren zich ‘slechts’ voor een jaar, maar wij willen duurzame banen creëren. Onze focus ligt onder andere op de haven, de life sciences & health sector en de hightech maakindustrie. Voor werkgevers is dit ook een interessant project, want zij krijgen jong talent binnen en profiteren bovendien van een subsidie van max 10.000 euro. Dat is fors.”

Fit for the job

Via de website kickstartyourcareer.nl kunnen jongeren en bedrijven zich aanmelden. In aanmerking komen uitsluitend jongeren die op of na 1 maart 2020 minimaal een mbo-3-diploma en maximaal een hbo-diploma haalden en maximaal één jaar werkervaring hebben. Meerkerk: “Samen met de deelnemende bedrijven bekijken we welke vacatures geschikt zijn en onderwerpen we de kandidaten aan een brede screening, waarbij ook soft skills worden meegenomen. We bekijken: Waar sta jij nu? Hoe kunnen we je breder inzetbaar maken? Na selectie en matching bepalen we samen met de werkgever of er nog extra bijscholing nodig is. Kandidaten kunnen de benodigde skills ontwikkelen via het online aanbod van ManpowerGroup en/of via de mbo- en hbo-colleges waar wij mee samenwerken in dit project. Alle jongeren krijgen een arbeidscontract voor een jaar.”

Duurzaam

Maar Kick Start Your Career kijkt verder dan een jaar alleen. Meerkerk: “Duurzaamheid staat centraal. Naast de selectie op kansrijke sectoren, vragen wij werkgevers ook om deze jongeren bovenformatief aan te nemen, want we willen verdringing voorkomen. Tijdens dat jaar volgen wij de ontwikkeling van deze jongeren bovendien nauwgezet. Via ons online platform monitoren we waar ze nu staan, waar over zes maanden enzovoort. Deze skillstrack helpt om hen breder inzetbaar te maken voor de toekomst. Ik zie dat als een mooie bijvangst van dit project. Het meten van ontwikkelingen zorgt er ook voor dat wij bij succes snel kunnen opschalen, en afschalen als iets minder goed werkt.”

Weet waar je regio van leeft

Wat zijn de kritische succesfactoren wat betreft Van Meerkerk? “Je moet goed op de hoogte zijn van de sterke en zwakkere arbeidsmarktsectoren in de regio. Anders gezegd: weet waar de regio van leeft. Breng daarnaast het regionale talent in kaart. Wie zijn er afgestudeerd, wie komen er nu op de arbeidsmarkt, welke opleiders zijn er? Als je de markt en het talent kent, kun je vervolgens een analyse maken van de mismatch en starten met interventies om de kloof te dichten. Waar een wil is, is een weg. De coronacrisis raakt iedereen, toch zijn er werkgevers die blijven investeren in talent voor de toekomst. Jongeren met de juiste motivatie en bereidheid tot leren komen er wel.”

Nieuwe lichting

Kick Start Your Career draait nu volop en werpt zijn eerste vruchten af. Meerkerk: “Hier ging een intensief traject aan vooraf. Er is heel veel afstemming geweest tussen de diverse partijen, mede omdat er aanzienlijke subsidie wordt verschaft. Maar nu loopt het. Dat is mooi, want over een paar maanden studeert alweer een nieuwe lichting jongeren af in coronatijd. Dat is voor alle partijen de motivatie: voorkomen dat er een verloren generatie ontstaat en tegelijkertijd de werkgelegenheid en de economie in Zuid-Holland versterken.”

 


Kick Start Your Career

Kick Start Your Career is binnen de Taskforce Human Capital ontwikkeld. Via een aanbesteding is Talent Solutions van ManpowerGroup geselecteerd om het project uit te voeren. De provincie heeft hiervoor 1,5 miljoen euro subsidie beschikbaar gesteld. Meer info via www.kickstartyourcareer.nl.

Gerelateerde artikelen