ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Bestaanszekerheid en de rol van uitzendwerk

Vandaag zijn de verkiezingen. Vanavond laat weten we welke partij de meeste stemmen heeft gekregen. In veel partijprogramma’s is ‘bestaanszekerheid’ opgenomen. Hoe bereik je dat? In dezelfde programma’s staan maatregelen die uitzenden inperken of bijna onmogelijk maken. Iedereen moet direct een vast contract krijgen bij de ondernemers waar ze werken.

Positieve cijfers over de uitzendbranche
Even over dat uitzenden, dat in de pers te vaak alleen negatief wordt belicht. Goed nieuws is namelijk geen nieuws. Onderzoek van UWV laat zien dat 24% van de mensen in de WW aan de slag gaan als uitzendkracht. Daarmee is de uitzendbranche de grootste sector die mensen uit de WW haalt. De grootste! 75% van die mensen blijft aan het werk. En als een uitzendkracht toch weer in de WW instroomt, heeft men een grotere kans om weer aan het werk te gaan.

Veel vooroordelen
Er zijn veel vooroordelen over uitzenden. Een werknemer krijgt alleen maar tijdelijke contracten en zou kennelijk niet in dienst komen bij de opdrachtgever, er zijn alleen maar contracten voor een beperkt aantal uren, mensen krijgen heel weinig betaald. Reden voor sommigen om uitzendondernemingen maar in het geheel te passeren in de weg naar werk. En voor de duidelijkheid, die vooroordelen zijn niet altijd waar.

Uitzendwerk als opstap
Er zijn juist zoveel mooie voorbeelden waaruit de toegevoegde waarde van uitzenden blijkt, waar uitzendondernemingen de mensen weer op de arbeidsmarkt lieten meedoen. In veel gevallen is uitzenden de opstap en vinden de mensen daarna hun eigen weg. Graag deel ik twee schitterende voorbeelden van wat de uitzendbranche kan betekenen die ik gisteren en eergisteren heb gehoord.

Bijstandsmoeders aan het werk op basis van vaardigheden
Maandag vertelde een uitzender dat bij het dieper inzoomen op armoede blijkt dat dit veelal vrouwen treft. Armoede komt namelijk veel voor in eenoudergezinnen en dat betreft vaak moeders met kinderen. In Brabant is een project om bijstandsmoeders naar werk te helpen. Vaak hebben ze een enorm gat in hun CV. In plaats van naar het CV te kijken, werd gekeken naar de vaardigheden van deze vrouwen. En als alleenstaande moeder, ontwikkel je veel vaardigheden. Planning, budgettering, doorzettingsvermogen, zorgzaamheid en je kan er zelf vast nog meer verzinnen. De eerste groep vrouwen is op basis van deze vaardigheden aan het werk gekomen. Ze doen weer mee in de maatschappij en hebben gevoel van wat ze allemaal wél kunnen gekregen. Nu is gestart met een tweede groep.

Van schulden naar koophuis
Het voorbeeld dat ik op dinsdag hoorde betrof een man die het financieel heel zwaar had, schulden. Een aantal jaar geleden kreeg deze persoon via een uitzendonderneming de kans om aan het werk te gaan. Hij trad daarna in dienst bij de klant. Nu, een aantal jaar later liet hij trots aan het uitzendbureau weten dat hij een huis heeft gekocht.

Laat uitzendondernemingen doen waar ze goed in zijn
Waarom horen we niet meer van dit soort mooie verhalen in het nieuws? Het antwoord kennen we: Goed nieuws is geen nieuws. Daarbij vinden de mensen die dagelijks mensen naar werk brengen dat ‘normaal’. Dat is toch hun werk. Ze zijn bescheiden, want dat zit wel een beetje in het karakter en lopen niet te koop met deze verhalen. Ik weet zeker dat ik voor iedere dag van de week, iedere dag van het jaar en voor een nog veel langere periode dit soort mooie voorbeelden bij uitzenders kan ophalen.

Ontneem mensen niet het bereiken van bestaanszekerheid. Laat uitzendondernemingen doen waar ze goed in zijn, mensen aan werk helpen!

Gerelateerde artikelen