ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Challenge: maak platformwerk inclusiever

Het Kenniscentrum inclusieve en sociale werkgelegenheid en NSvP houden dit jaar een challenge voor iedereen die voor platformwerk meer werkkansen ziet dan momenteel worden benut.

Het doel is om platformoplossingen te laten bijdragen aan een meer inclusieve arbeidsmarkt. Platformen hebben niet de beste reputatie. Terwijl een belangrijk inzicht uit onderzoek is dat arbeidsplatforms meebewegen met de context waarin ze opereren.

Des te meer reden om van daaruit na te denken over wat hoe en in welke vorm de principes van platformwerk de arbeidsmarkt wél inclusiever kunnen maken. Vandaar de challenge.

Ze verstrekken drie (regionale) consortia een innovatiesubsidie van maximaal 50 duizend euro om hun idee, aanpak of technologie in de praktijk te brengen, als minimum viable product. Uitzendbureaus kunnen hierbij een rol spelen, zo laten het kenniscentrum en NSvP ons weten.

De challenge
De challenge: laat zien hoe het organiseren van werk via online arbeidsplatforms kan bijdragen aan waardevol werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Gerelateerde artikelen