ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

PPPS - next level publiek-private samenwerking

De tijd dat werkgevers makkelijk en snel aan personeel konden komen, ligt inmiddels achter ons. De krapte blijft. Dat dwingt ons anders naar de arbeidsmarkt te kijken en het werven van personeel op een andere manier te organiseren. PPPS kan daarbij helpen.

PPPS? Ja, u leest het goed. PPPS is publiek-private samenwerking op een next level. Hoe zit dit?

Om PPS naar een hoger niveau te tillen, moeten UWV, gemeenten en uitzendbranche nauwer met elkaar samenwerken. Daarmee zijn we er nog niet. Het vraagt ook om een intensievere samenwerking tussen private partijen. Juist de derde P van PPPS.  ABU-leden kunnen en willen mensen succesvol begeleiden naar de arbeidsmarkt. Dat doen we op regionaal niveau. Immers daar komen vraag en aanbod samen.

Onze leden boeken al mooie successen met PPS. Zo begeleiden zij mensen vanuit een uitkeringssituatie en/of moeilijke arbeidsmarktpositie naar werk bij opdrachtgevers van onze leden. Denk aan statushouders en ontheemden uit de Oekraïne.

Er staan nog steeds honderdduizenden mensen langs de kant van de arbeidsmarkt. Zonde van al dat onbenut talent. Door PPPS kunnen we ervoor zorgen dat nóg meer mensen nóg sneller aan het werk gaan. Een mooie uitdaging voor de ABU. En voor mijzelf.

Gerelateerde artikelen