ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Column: Samenwerken? Gewoon doen!

Publiek-private samenwerking. We praten er veel én vaak over – in allerlei gremia – en op verschillende niveaus. Maar als je tien personen vraagt naar de definitie van publiek-private samenwerking, krijg je ook tien verschillende antwoorden. Mijn voorstel? Minder praten én gewoon doen.

Want over één ding zijn we het volgens mij allemaal wel eens. We hebben elkaar ontzettend hard nodig om nog meer mensen aan het werk te helpen en te houden. Ondanks de krapte op de arbeidsmarkt, zijn er nog te veel mensen die nu geen perspectief op een (nieuwe) baan hebben. En precies dat gegeven heeft de noodzaak van publiek-privaat samenwerken zichtbaarder gemaakt dan ooit tevoren. Daarmee is het niet iets van ‘nu’; de successen zijn er al jaren en die meerwaarde zal ook in de toekomst blijven. Dat zag ik bij de start van mijn loopbaan bij Creyf’s uitzendbureau en zie ik nu ook als manager van het WerkgeversServicePunt Midden-Holland. Een regio waar ik trots op ben en die zich kenmerkt door een pragmatische aanpak.

Zo ontstond medio 2022 het idee van het Werkcafé: een plek waar je naartoe kunt met al je vragen over werk, vacatures, scholing en leerwerktrajecten. Zonder afspraak. Een plek waar het Regionaal Mobiliteitsteam, Leerwerkloket, WerkgeversServicePunt én uitzendorganisaties samenwerken. Zonder blauwdruk, hoge kosten of ingewikkelde convenanten en mét vertrouwen in elkaars kennis en kunde. En natuurlijk gaat niet alles meteen goed en schaaf je onderweg bij. Maar het begon allemaal bij gewoon doen. Bij het centraal stellen van de vraag van de inwoners én werkgevers in Midden-Holland. Ik durf wel te zeggen dat de aanpak loont: inmiddels hebben we in het Werkcafé vijfhonderd mensen een stap verder kunnen helpen.  Of het nu is met een competentietest, sollicitatietraining, opleiding of een baan.

Mijn oproep voor iedereen die zich bezighoudt met de arbeidsmarkt: zoek elkaar op, blijf dicht bij jezelf én erken de kracht van de ander. Samen bereiken we echt meer dan alleen. In Midden-Holland doen we dat gewoon.

Schrijver van deze column Chantal Botz is manager van WerkgeversServicePunt Midden-Holland. WSP Midden-Holland stimuleert werkgevers om op een mensgerichte, slimme en financieel aantrekkelijke manier te ondernemen en zo meer mensen in de regio aan het werk te helpen en te houden.

Gerelateerde artikelen