ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

“De krappe arbeidsmarkt biedt volop kansen voor mensen uit de Banenafspraak”

De realisatie van de Banenafspraak ligt goed op koers, zo blijkt uit recente cijfers van UWV. Toch ziet Aart van der Gaag, commissaris van de Banenafspraak, mogelijkheden om meer mensen aan het werk te helpen.

“Mijn vrees was dat corona de plaatsing van mensen met een arbeidsbeperking zou frustreren,” zo opent Van der Gaag het gesprek. “De voorsprong die we hadden zijn we kwijtgeraakt, maar gezien de omstandigheden ging het beter dan verwacht.” In het derde kwartaal van 2021 zijn er ruim 4.500 extra banen bijgekomen. De eerder dat jaar ingezette stijging, zette daarmee door. In totaal staat de teller van de Banenafspraak op ruim 70.000 (Q3 van 2021). Iets meer dan 6.000 banen kwamen tot stand via een uitzendconstructie of detachering, vertelt Van der Gaag. “Achter die cijfers schuilen allemaal mensen. En dus ben ik blij met de bijdrage die de uitzendbranche levert.”

“Het bemiddelen van mensen met een arbeidsbeperking past binnen het streven van de ABU om de maatschappelijke waarde van uitzendwerk te vergroten,” zegt Josien van Breda, programmamanager Arbeidsmarkt bij de ABU. “Voor werkgevers is het geen makkelijke doelgroep. Het zijn mensen die vanwege hun beperking vaak extra begeleiding of scholing nodig hebben.” En ook het aanvragen van subsidies is niet eenvoudig, weet Van der Gaag. “Uitzendorganisaties ontzorgen werkgevers daarbij. En doordat mensen via een uitzendconstructie niet direct bij de opdrachtgever in dienst zijn, wordt het financiële risico en daarmee de drempel weggenomen.”

Breed offensief

Maar wat kan er verbeterd worden om deze doelgroep kansrijker te maken? Van der Gaag: “Het is vooral belangrijk dat de verbeteringen die zijn aangekondigd in het ‘Breed Offensief’ nu snel worden doorgevoerd. Daarnaast zou het goed zijn – zeker gezien de grote krapte op de arbeidsmarkt – dat er een bredere groep onder de Banenafspraak gaat vallen. Denk aan mensen in de WIA, statushouders en mensen die langdurig in de bijstand zitten. Zij zouden dan onder hetzelfde instrumentarium naar kraptesectoren kunnen worden gebracht.”

Ook Van Breda denkt dat er nog veel mogelijkheden liggen om meer mensen aan de slag te krijgen. “Ik ben blij dat in het regeerakkoord wordt benadrukt dat de weg naar werk gemakkelijker en meer lonend moet worden. De loonkostensubsidie is een belangrijk instrument dat werkgevers motiveert om met deze doelgroep aan de slag te gaan.” Maar helaas is de stap naar werk te vaak te ingewikkeld, constateert ze. “Door het toeslagensysteem gaan mensen er nauwelijks op vooruit als ze een baan accepteren. En als mensen een tijdje werken en dan weer terugvallen in de uitkering, worden ze met ingewikkelde berekeningen geconfronteerd. Dat zorgt voor veel onzekerheid bij mensen die toch al weinig financiële armslag hebben.” Bovendien zou het volgens Van Breda goed zijn als minister Carola Schouten inzet op meer publiek-private samenwerking binnen de Regionale Mobiliteitsteams. “In een aantal RMT’s loopt die samenwerking goed, maar zeker niet overal. Dat is een gemiste kans. De uitzendbranche heeft veel kennis en kunde te bieden. Laten we vooral met vereende krachten proberen om zoveel mogelijk onbenut talent aan een baan te helpen.” Van der Gaag sluit zich daar volmondig bij aan. “De afgelopen maanden hebben we regelmatig podcasts gemaakt waarin grote en kleine bedrijven vertellen hoe blij ze zijn dat ze mensen met een arbeidsbeperking hebben kunnen aannemen. Er liggen dus volop kansen voor al die andere bedrijven die naarstig op zoek zijn naar personeel.”

Over de Wet Banenafspraak

In 2013 hebben het kabinet en sociale partners afgesproken banen te creëren bij reguliere werkgevers voor mensen met een arbeidsbeperking. Volgens de afspraak moeten in 2026 in totaal 125.000 banen zijn gerealiseerd, 100.000 banen in de marktsector en 25.000 banen bij de overheid.

Onder de Banenafspraak vallen: mensen die onder de Participatiewet vallen en niet zelfstandig 100% van het minimumloon kunnen verdienen, mensen met een Wsw-indicatie, Wajongers met arbeidsvermogen en mensen met een WIW- of ID-baan.

Gerelateerde artikelen