ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

“De uitzendbranche heeft tijdens de crisis ‘een olympische topprestatie’ geleverd”


De ABU organiseert regelmatig gesprekken met Tweede Kamerleden. Onlangs sprak een aantal uitzenders met VVD-Tweede Kamerlid Daan de Kort over een inclusieve arbeidsmarkt en de rol die uitzendwerk daarbij kan spelen. Met als belangrijkste oproep: maak de weg naar werk eenvoudiger.

“Als VVD-Kamerlid sta ik voor inclusiviteit,” zo opent De Kort het interview. “Zelf heb ik een visuele beperking en weet hoe waardevol het is om deel te kunnen nemen aan de samenleving. Werk is daar een wezenlijk onderdeel van. Als woordvoerder Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil ik mij ervoor inzetten dat iedereen zijn steentje kan bijdragen.” Tegelijkertijd weet De Kort als geen ander dat de stap naar werk voor mensen met een beperking of afstand tot de arbeidsmarkt vaak groot is. “Uitzendwerk heeft een belangrijke maatschappelijke opstapfunctie, juist ook voor deze kwetsbare groepen. Door mensen te ondersteunen om de arbeidsmarkt op te komen, creëert de uitzendbranche kansen voor heel veel mensen.” De kracht van uitzenders schuilt volgens De Kort niet alleen in hun grote kennis van de arbeidsmarkt. “Uitzendorganisaties gaan op zoek naar de competenties van mensen en hoe die ontwikkeld kunnen worden. Er wordt niet gekeken wat iemand niet kan, maar vooral naar wat iemand wél kan. Daarmee heeft de sector een grote toegevoegde waarde.”

 

“De komende jaren is de uitzendbranche hard nodig om mensen
naar sectoren te leiden waar grote krapte is.”

– Daan de Kort

Krapte biedt kansen

Door de grote krapte op de arbeidsmarkt is er nu bij uitstek momentum om de inclusieve arbeidsmarkt daadwerkelijk te gaan realiseren, stelt De Kort. “Nog altijd zitten er 430.000 mensen in de bijstand. Dat is evenveel als de inwoners van Almere en Eindhoven bij elkaar. Dat kunnen we en mogen we niet accepteren.” Tijdens het overleg met ABU-leden kwamen een aantal zaken aan bod, vertelt hij. “Allereerst het belang van publiek-private samenwerking. Die samenwerking is een noodzaak om mensen aan het werk te helpen. Want ‘publiek’ en ‘privaat’ hebben elkaar nodig.” Daarnaast werd in het overleg tevens gesproken over de noodzaak om de weg naar werk minder ingewikkeld te maken. “De uitzendorganisaties die aan tafel zaten, hielden een pleidooi om de weg naar werk eenvoudiger te maken. Door het creëren van één overzichtelijke gereedschapskist met vereenvoudigde instrumenten, waarmee iedereen aan werk kan worden geholpen. Een waardevol idee, dat ik mee terugneem naar de Tweede Kamer.”

 

Olympische topprestatie

De uitzendbranche is voor onze maatschappij en economie van grote waarde, besluit De Kort. “De afgelopen jaren is vanuit de vakbonden en linkse partijen de nodige kritiek geweest op de branche. Vaak op basis van incidenten rond malafide praktijken. Laat een ding helder zijn: malafiditeit moet keihard worden aangepakt, maar dat is geen reden om de hele uitzendbranche in een kwaad daglicht te stellen.” Volgens De Kort heeft de uitzendbranche tijdens de coronacrisis ‘een olympische topprestatie’ geleverd. “Uitzenders hebben de enorme opschaling van de GGD’s mogelijk gemaakt en werknemers van krimpsectoren naar groeisectoren bemiddeld. Dat verdient alle lof.” Hij vindt dan ook dat de uitzendbranche eerherstel verdient. “Ook in de komende jaren is de uitzendbranche hard nodig. Om mensen naar sectoren te leiden waar grote krapte is. Om de mensen te vinden en te scholen om de energietransitie mogelijk te maken. Want de oorlog in Oekraïne heeft duidelijk gemaakt dat wij als Nederland heel snel moeten overschakelen op duurzame energie. En – last but not least – om te zorgen dat onze arbeidsmarkt nog inclusiever wordt.”

Van uitzendwerk naar een vaste baan

Wij spraken met Naomi van der Horst, directeur Werksaambeter, over het gesprek met Daan de Kort.

“Het gesprek met Daan de Kort vond ik erg waardevol. Het was opvallend hoe goed hij ingevoerd was in de materie. Dat heeft wellicht ook iets te maken met het feit dat hij zelf visueel beperkt is, waardoor hij weet hoe belangrijk het is dat mensen met een rugzakje een kans krijgen op de arbeidsmarkt. In de praktijk merken wij dat werkgevers openstaan voor mensen met een beperking, maar ook terughoudend zijn vanwege de risico’s. Vandaar dat wij als Werksaambeter werkzoekenden voor een halfjaar of een jaar plaatsen op uitzendbasis. Met als afspraak dat iedereen die voldoet, doorstroomt naar een vaste baan.”

“Ik vind het heel goed dat de ABU dit soort gesprekken met Tweede Kamerleden organiseert. Als BV Nederland geven wij jaarlijks 80 miljard uit aan uitkeringen, terwijl er tegelijkertijd grote personeelstekorten zijn. Voor de politiek kan de uitzendbranche een belangrijke bondgenoot zijn om zoveel mogelijk uitkeringsgerechtigden weer aan het werk te helpen. Ik denk dat onze kracht schuilt in het feit dat wij anders naar mensen kijken. Niet op basis van een cv, maar op basis van de wensen en talenten van werkzoekenden. Daarin hebben wij echt een voortrekkersrol. Het is belangrijk dat dat in politiek Den Haag onder de aandacht komt.”

 

Dit artikel verscheen in Reflex, april 2022, nummer 1.

Gerelateerde artikelen