ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Door de bomen het bos zien

Kwartiermakers, aanjagers, verbinders, bruggenbouwers, koplopers, trekkers, bestuurlijk trekkers, de inspiratie voor functiebeschrijvingen is eindeloos. En al deze mensen houden zich bezig met de arbeidsmarktinfrastructuur. Oftewel het hele zwikje aan loketten, overleggen en afdelingen bij publieke organisaties dat zich bezighoudt met het begeleiden van kandidaten en hen aan het werk helpen.

En kennelijk is dat nodig, want er staat nogal een infrastructuur klaar om die kandidaten en werkgevers met open armen te ontvangen: WerkgeverServicepunten, leerwerkloketten, regionale mobiliteitsteams, arbeidsmarktregio’s, gemeentes, UWV’s. En van elke soort minimaal 35 exemplaren verspreid over het land. Maar dan zijn we er nog niet. Want om te voorkomen dat al die punten en loketten dingen dubbelop gaan doen of in elkaars vaarwater gaan zitten, zit er een hele laag omheen van bestuurlijke overleggen, besluitvormende overleggen, afstemmingsoverleggen, regiegroepen, adviesraden, stakeholdersbijeenkomsten en nog veel meer.

Ziet u door de bomen het bos nog?

Op sombere dagen vraag ik me wel eens af hoeveel procent van de vergadertijgers van al die overleggen de afgelopen week nog een werkgever, een uitzendbureau of werkzoekende heeft gesproken. Op nog somberdere dagen vraag ik mij af of deze giga infrastructuur niet alleen maar is ontstaan om te verhullen dat het systeem niet goed genoeg werkt.

Geloof me, aan de inzet van de professionals ligt het niet. Die zijn gemotiveerd en werken hard. Maar door alle ingewikkelde regels over toeslagen en uitkeringen is de stap naar werk voor veel mensen zo groot dat ze het niet aandurven. En ik snap dan oprecht niet waarom er altijd wel geld is voor een kwartiermaker, maar niet altijd voor opleidingen van werkzoekenden en ook niet altijd voor iets simpels als een fiets zodat iemand op zijn werk kan komen. En met elke nieuwe kwartiermaker en met elk nieuw plan wordt de infrastructuur complexer en de afstand tot de kandidaat groter. Een gemiste kans.

Vandaag, 20 oktober, vergadert de Tweede Kamercommissie SZW over arbeidsmarktbeleid. Ik hoop dat dit debat leidt tot simpeler in plaats van meer regels. Zodat iedereen door de bomen het bos weer gaat zien.

Gerelateerde artikelen