ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

ESPEQ creëert duidelijkheid voor werkgevers en werkzoekenden

Een oplossing voor onwerkbare verschillen tussen gemeenten
Om meer mensen duurzaam aan werk te kunnen helpen, hebben werkgevers grote behoefte aan meer uniforme regelingen bij gemeenten. Uniformiteit in die regelingen is echter vaak ver te zoeken. ESPEQ Vakmansgroep besloot zelf duidelijkheid te scheppen met een eigen arrangement, waaraan gemeenten zich nu committeren.

“De diversiteit aan regelingen bij zestien gemeenten in Noord-Holland Noord bleek nauwelijks werkbaar,” schetst Stef Noppers, manager relatiebeheer & marktontwikkeling van ESPEQ Vakmansgroep, detacheringsbureau en onderdeel van ESPEQ Bouwopleidingen. “Het is aan werkgevers en statushouders niet uit te leggen dat het per kandidaat uit verschillende gemeenten zo verschilt. Bovendien werd alles enorm vertraagd, omdat we per traject steeds moesten uitzoeken wat er wél precies mogelijk is. Wij ervaarden dit bij statushouders, maar het geldt voor meer groepen. Dat is zonde, want het gaat echt ten koste van de werkkansen. Terwijl alle mensen met arbeidspotentieel nu en de komende jaren hard nodig zijn op de arbeidsmarkt.”

Inhoud arrangement
ESPEQ besloot de rollen om te draaien en schreef zelf een arrangement, waarin zij aangeven wat zij nodig hebben om duurzame plaatsingen te realiseren. “Dat is belangrijk voor onze uitzendkrachten, maar ook voor ons. Wij investeren in deze mensen en doen dat helemaal zelf. Wij krijgen geen geld van gemeenten. Onze investering kunnen we pas na verloop van tijd terugverdienen als mensen aan de slag blijven.”

In het arrangement is onder andere vastgelegd dat er wordt gewerkt met proefplaatsingen – bij bedrijven en de eigen werkplaats van ESPEQ – met behoud van uitkering. “Die periode duurt nooit langer dan een halfjaar. Dat is nodig om rust te creëren en deelnemers ‘vlieguren’ te laten maken.” Na de proefperiode komen deelnemers in dienst bij ESPEQ, dat hen detacheert bij werkgevers. Na een jaar kunnen ze doorstromen naar deze of een andere werkgever of ze blijven in dienst bij ESPEQ.

Arrangement helpt ook gemeenten en UWV

Gemeenten en UWV in de arbeidsmarktregio zijn blij met het arrangement. “Het geeft alle betrokkenen meer duidelijkheid over de voorwaarden en financiële afspraken die nodig zijn,” zegt Roy Huisman (senior adviseur werkgeversdiensten) van WerkgeversServicepunt Noord-Holland Noord. “Hierdoor zien we meer duurzame uitstroom van statushouders naar de bouw, we kunnen meer snelheid maken en het versterkt onze publiek-private samenwerking in de regio. De toegenomen uniformiteit en duidelijkheid lijkt vanzelfsprekend, maar dit is het landelijk zeker nog niet. Terwijl dit echt op meer plekken kan. In onze regio pakken wij in ieder geval door om zoveel mogelijk werkzoekenden ‘werkfit’ te maken en te begeleiden naar passend werk.”

Resultaten
De nieuwe samenwerking begon bij één gemeente, waarmee al meer is samengewerkt en waar over en weer al veel vertrouwen was. Resultaten die daar zijn behaald, zorgden dat vrijwel alle zestien gemeenten in de twee jaar daarna zijn aangehaakt. Inmiddels zijn al zeker twintig statushouders succesvol duurzaam aan de slag gegaan en gebleven. “De gewonnen duidelijkheid helpt ons om statushouders perspectief te bieden. Wij kunnen hen vooraf nu veel beter vertellen welke stappen ze gaan zetten en wat ze gaan verdienen. Dat is belangrijk, want zij moeten weer vertrouwen opbouwen.”

Wat ESPEQ heeft gedaan, kan volgens Noppers overal in Nederland. Wie het initiatief moet nemen, is volgens hem vooral afhankelijk van het startpunt. “Bij ons was dat: vakmensen vinden voor de vraag van werkgevers. Als het begint bij gemeenten die statushouders beter op weg willen helpen, kunnen zij de werkgever vragen: wat hebben jullie nodig om deze kandidaat succesvol aan het werk te krijgen? In plaats van de standaard plaatselijke subsidieregeling meegeven.”

Gerelateerde artikelen