ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

“Het voortraject moet heel zorgvuldig gebeuren.”

Uitzenders zijn voor een diverse en inclusieve arbeidsmarkt

Uitzenders aangesloten bij de ABU zeggen nee tegen discriminatie en ja tegen een diverse en inclusieve arbeidsmarkt. Om diversiteit te bevorderen, is goed antidiscriminatiebeleid onmisbaar. Alle leden van de ABU zijn verplicht om actief antidiscriminatiebeleid te voeren.

Het doel van antidiscriminatiebeleid is helder: een intercedent moet een discriminerend verzoek van een opdrachtgever herkennen én weten hoe te handelen. Het mantra daarbij is: herhalen, uitvoeren en controleren. Maar antidiscriminatiebeleid is óók een statement: het laat zien hoe uitzendorganisaties staan tegenover discriminatie en hoe zij hierop handelen. Uitzenders zijn vrij om zelf invulling te geven aan hun beleid, zolang het voldoet aan de verplichte eisen.

Joop de Boer, account manager Werkvertrouwen bij Olympia: “Bij Olympia werven we op competenties en op niets anders. Of iemand bijvoorbeeld 62 jaar is of van niet-westerse afkomst is, als dat de meest geschikte persoon is, moet hij, zij of hen de baan krijgen. Het gaat erom dat de kandidaat voelt dat hij, zij of hen er toe doet en een betekenisvolle baan krijgt. Dat klinkt makkelijk, maar is het niet. Wij geloven dat iedereen een unieke waarde heeft, die via werk tot uitdrukking komt. En daarom helpen wij organisaties om dit te realiseren.”

Het onderwerp diversiteit is nog lang niet vanzelfsprekend. De Boer: “We zeggen allemaal dat we inclusief zijn en open staan voor iedereen. Maar als we echt goed naar onszelf kijken, dan is er nog veel ruimte voor winst op dit gebied. Hoeveel mensen met bijvoorbeeld een allochtone achtergrond of een beperking werken bij jullie bedrijf? Ik oordeel daar niet over! Het is moeilijk, het is spannend. Mensen weten niet wat ze kunnen verwachten. Of misschien hebben ze een slechte ervaring achter de rug. Daar komt bij dat het onderwerp inclusiviteit lastig bespreekbaar is. Maar het aannemen van bijvoorbeeld statushouders is een heel proces, waarbij je juist eerst ieders opvattingen en mogelijke bezwaren wilt horen – uiteraard ook van de organisatie die met statushouders wil werken. Je moet alles open en met respect voor elkaar bespreken.

Met dat proces helpen wij organisaties. Wij gaan met alle betrokkenen in gesprek. Want de directeur kan het wel willen, maar de organisatie moet het uitvoeren. In alle lagen moet draagvlak zijn. In het voortraject is het essentieel dat alles goed doorgesproken wordt en dat de verwachtingen duidelijk zijn.”

Met iedereen in gesprek
Dit proces heeft een aantal min of meer vaststaande stappen. Het begint bij een organisatie die bijvoorbeeld met statushouders wil werken, vertelt De Boer. “Ons eerste gesprek is vaak met de HR business partner of site manager. We inventariseren onder andere welke functies er zijn, wat de werkzaamheden zijn, of beheersing van het Nederlands belangrijk is, of de locatie goed bereikbaar is met het OV. Als dat duidelijk is, gaan we in gesprek met de rest van de organisatie, onder wie de teamleiders: hebben zij hulp nodig? Wat zijn de belemmeringen die zij verwachten? Dan bespreken we die.

De derde stap is om met de gemeente in overleg te gaan. De gemeente kan een inventarisatie maken voor eventueel geschikte kandidaten. Welke statushouders zijn geïnteresseerd en gemotiveerd? De pool met geïnteresseerden krijgt een rondleiding en bij interesse een gesprek. Tot slot krijgen de kandidaten die overblijven een overeenkomst. In het voortraject zit het meeste werk: voor statushouders die in Nederland hun eerste baan krijgen, duurt het gemiddeld drie maanden voordat ze beginnen. Maar zorgvuldigheid is echt cruciaal voor het slagen van dit traject. De medewerking van de werkgever is natuurlijk cruciaal: je wil voorkomen dat die met een negatieve ervaring blijft zitten. En dat de kandidaten geen teleurstelling krijgen te verwerken bij hun eerste werkervaring in Nederland.”

Meer informatie

De ABU-website werkjijmeezegnee.nl wordt regelmatig geactualiseerd. Er staan handige tips en tools voor uitzenders om discriminatie tegen te gaan en inclusiviteit te bevorderen.

Gerelateerde artikelen