ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Frisse denkers: Iedereen die wil, kan een plek op de arbeidsmarkt krijgen

Erik Dannenberg, voorzitter Divosa: “Laten we ophouden met segregatie en mensen echt laten meedoen”

“Oneens. Dat is het ideaal, maar daar zijn we nog niet. Denk maar aan alle mensen met een beperking die dolgraag willen werken. De benaming ‘mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt’ legt het probleem vrij eenzijdig neer bij deze groep. Zo van: ‘als jullie je aanpassen, lukt het wel’. Ik draai het om. Onze arbeidsmarkt heeft een afstand tot mensen. Nederland is een hoogontwikkeld land, dat hoge eisen stelt aan werkenden. Zo’n tien procent van de bevolking kan hier niet in mee. In Nederland gaan wij dan segregeren. Groepen die ergens buiten vallen, zetten we op een aparte school, een apart zaaltje of de sociale werkvoorziening. Ik pleit voor inclusie. Meedoen, op een zo normaal mogelijke manier. Die investering verdient zich vaak ruimschoots terug. Ik ken een werkgever waar het ziekteverzuim drastisch terugliep nadat hij iemand in een rolstoel in dienst had genomen. ‘Als deze persoon anderhalf uur moeite moet doen om op zijn werk te komen, dan meld ik me toch niet “zomaar” ziek?’ Dat was de gedachte. Meer inclusie bereik je door je te realiseren dat ‘beperkingen’ vaak juist toevoegingen zijn en door vooroordelen te bestrijden. Komt daar een asielzoeker binnen? Nee, daar komt een vakman aan! Mensen die een kans krijgen, zijn vaak uiterst loyaal. We moeten ophouden een rondje in een vierkantje te persen, maar bereid zijn banen om mensen heen te bouwen. En laten we stoppen met woorden als ‘beperking’, ‘stoornis’ of ‘zwakbegaafd’, maar het hebben over dromen, passies en talenten.”

Tim ’S Jongers, directeur Wiardi Beckman Stichting: “Draai het om. De arbeidsmarkt moet zich aanpassen, niet de mensen”

“De stelling klopt niet. Draai deze om: als de arbeidsmarkt het wil, kan iedereen daar een plekje op krijgen. Waarom zou iedereen in die arbeidsmarkt moeten passen? Waarom passen we niet juist die arbeidsmarkt aan? Hetzelfde geldt voor de term ‘mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt’. Draai het maar om: de arbeidsmarkt heeft een afstand tot mensen. Kortom, het gaat om een mentaliteitsverandering. Waartoe is er een arbeidsmarkt? Enkel om economische meerwaarde te creëren? Of willen we ook maatschappelijke meerwaarde creëren? Het is toch frappant: als we een brug bouwen, spreken we over een investering. Maar als we het over werkenden hebben, of de weg naar werk, dan hebben we het ineens over kosten. Om te zorgen dat iedereen een plekje krijgt, moeten we kijken naar de onderkant van de arbeidsmarkt. Deze zou beter gewaardeerd moeten worden: aan de bovenkant wat eraf, aan de onderkant wat erbij. Overigens is ‘de onderkant van de arbeidsmarkt’ ook een rare term. De schoonmakers, de koffersjouwers, de pakketbezorgers: als zij hun werk niet doen, functioneert de maatschappij niet goed. Deze mensen vormen dus niet de onderkant van de arbeidsmarkt, maar juist de basis. Ook heel raar: hoe hoger je in Nederland op de ladder staat, hoe meer mogelijkheden je hebt tot een leven lang leren. Maar hoogopgeleiden redden zichzelf wel. We moeten ons juist inspannen om scholing en ontwikkeling veel beter beschikbaar te maken voor de werkenden aan de basis. Dat is immers de groep die er het meest belang bij heeft.”

Gerelateerde artikelen