ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Iedereen verdient een eerlijke kans op een leuke baan

Hoe zorg je dat diversiteit meer is dan een term uit een beleidsplan en dat je als uitzendorganisatie echt inclusief wordt? YoungCapital en moederbedrijf The Works laten weinig middelen onbenut. CHRO Elbrich Batstra legt uit hoe dit werkt in de praktijk. 

De hr-visie van YoungCapital beslaat meerdere pagina’s, maar laat zich evengoed bondig samenvatten. Batstra: “Wij willen een waarden gestuurd bedrijf  zijn. Bij ons staat de mens centraal. En die komt in vele vormen en gedaanten. Wie je ook bent, waar je ook vandaan komt: iedereen verdient een eerlijke kans op een leuke baan.”

Universele behoeftes

De uitdaging is vooral om te zorgen dat iedereen zich thuis voelt bij YoungCapital. “De piramide van Maslov is een belangrijke pijler van ons hr-beleid. We willen voldoen aan de universele behoeftes van medewerkers en dus ook de uitzendkrachten. Zij moeten mentaal en fysiek weerbaar zijn, veilig en zeker, en zich kunnen ontplooien. Iedereen moet zich welkom en gewaardeerd voelen en mee kunnen doen. Pas dan kun je als medewerker en bedrijf vooruit en ben je echt inclusief. Dat is onze eerste focus. Dan pas volgt diversiteit. Wij willen eerst leren hoe je het dansje doet, voordat we de dansvloer opgaan. Kijk eens naar de uitstroomcijfers van bedrijven. Je kunt wel diversiteit prediken, maar als jouw moeizaam geworven medewerkers weer even snel door de achterdeur verdwijnen, schiet het niet op. Dan doe je het alleen voor de bühne en daar heb ik een hekel aan.”

Omarm verschillen

Het werken aan inclusiviteit begint voor nieuwe recruiters direct bij de onboarding. Batstra: “Ze krijgen dan een antidiscriminatietraining. Dat is een heel pragmatische training, met veel praktijkvoorbeelden. Dat is belangrijk, want onze medewerkers zijn jong. Recruiters willen opdrachtgevers te vriend houden, aardig gevonden worden. Als een inlener een discriminerend verzoek doet, moet je je niet in een hoek laten zetten. En kan je een verzoek echt niet ombuigen? Dan is het antwoord nee.”

YoungCapital heeft daarnaast samen met neurowetenschapper Marcia Goddard, die gespecialiseerd is in gedrag op de werkvloer, een speciale training voor recruiters ontwikkeld: ‘Embracing differences’. Batstra: “Iedereen heeft vooroordelen. Wat gebeurt er in je hoofd als je aan het matchen bent? Ons prehistorische brein kiest van nature iemand die op onszelf lijkt. Het helpt als je je daarvan bewust bent. Een ander belangrijk besef is: als je inclusief wilt zijn, heb je iedereen nodig. Veel inclusiviteitstrainingen polariseren juist, omdat er toch weer allerlei groepen worden gedefinieerd. Dat kan de afstand groter maken. Want je wilt juist dat ook die witte, geprivilegieerde man van veertig gehoord wordt en meedoet.”

“Het mooie is ook dat er correlatie is: hoe diverser wij zijn, hoe diverser de uitzendkrachten."
Elbrich Batstra

Van Pride Amsterdam tot Suikerfeest

Die trainingen vormen slechts het topje van de ijsberg. YoungCapital zet een scala aan middelen in om inclusiviteit handen en voeten te geven. Twee keer per jaar wordt het wel en wee van medewerkers gemonitord via tevredenheidsonderzoeken, waarbij veel ruimte is voor aspecten als ‘gevoel’, ‘geluk’ en ‘veiligheid’ en ‘je gehoord voelen’. YoungCapital heeft zich daarnaast aangesloten bij het charter Diversiteit van de SER, doet mee aan Diversity Day, organiseert activiteiten rondom de Pride en Wereldvluchtelingendag en viert het einde van de ramadan. Batstra: “Veel van deze initiatieven komen uit een speciale community die zich bezighoudt met inclusiviteit. In die community zitten 25 collega’s uit alle lagen van de organisatie.”

Uitdaging

De grootste uitdaging blijkt de opdrachtgevers. Hoe zorg je dat zij hun bias aan de kant zetten? Batstra: “Hoewel we merken dat door de krapte opdrachtgevers bereidwilliger zijn na te denken over andere kandidaten, blijft dit echt een ingewikkeld probleem. We proberen vooroordelen weg te nemen met whitepapers en via gesprekken, maar dat kost heel veel tijd. We proberen nu iets anders. Samen met Marcia Goddard ontwikkelen we een virtual reality training, waarin opdrachtgevers zelf ervaren hoe uitsluiting voelt. Door – letterlijk en figuurlijk – een andere bril op te zetten, beleven ze het gevoel van exclusie. Eind dit jaar gaan we hiermee aan de slag. Het is aan recruiters om aan te voelen in hoeverre een inlener hiervoor open staat. Druk of dwang werkt nooit, dan gaan mensen juist in tegenovergestelde richting bewegen.”

We hebben de afgelopen jaren heel grote stappen gezet, stelt Batstra. “Het mooie is ook dat er correlatie is: hoe diverser wij zijn, hoe diverser de uitzendkrachten. We zijn nu klaar om met dit onderwerp meer naar buiten te treden, de spotlight op te zoeken en samen met klanten een vuist te vormen tegen arbeidsmarktdiscriminatie.”

Gerelateerde artikelen