ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

“Juist nu moeten we investeren in mensen”

Martien Louwers, wethouder Arnhem
Arnhemse wethouder Martien Louwers

Tijdens deze coronacrisis is een activerend arbeidsmarktbeleid misschien wel belangrijker dan ooit. Om werknemers zo snel mogelijk van-werk-naar-naar-werk te begeleiden en werkgevers te ontzorgen, hebben gemeenten in Midden-Gelderland, UWV en de uitzendbranche de handen ineengeslagen.

“Ook hier in Arnhem merken we zeker de gevolgen van de coronacrisis,” zegt de Arnhemse wethouder Martien Louwers (PvdA). “De instroom in de WW en bijstand neemt toe. Aan het begin van de crisis waren dat vooral flexwerkers met bijvoorbeeld tijdelijke contracten en nulurencontracten. Doordat de crisis nu langer duurt en de ondersteuningsmaatregelen van de overheid worden afgebouwd, verwachten we ook instroom van zzp’ers en werknemers van mkb-bedrijven die het hoofd niet meer boven water kunnen houden.” Onder de nieuwe werklozen zitten relatief veel jongeren, vertelt ze. “Dat is een kwetsbare groep. Het gaat dan om jongeren die net aan hun eerste baan zijn begonnen en zelfstandig wonen. Baanverlies is dan heel ingrijpend. Maar er zijn ook jongeren die hun broodnodige bijbaantje verliezen en daardoor in de schulden raken. Ook dat is iets wat je niet wilt.” Een andere kwetsbare groep zijn de mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt, weet Louwers. “We hebben als gemeente de afgelopen jaren geïnvesteerd om deze doelgroep aan een reguliere baan te helpen. Maar in crisistijd is er een groot risico dat zij als een van de eersten weer hun baan kwijtraken.”

 

“Door samenwerking voorkomen we dat mensen, en vooral ook jongeren, in een uitzichtloze situatie van werkloosheid terechtkomen.” – Martien Louwers, wethouder Arnhem

 

Samenwerkingsverband

Om de toenemende werkloosheid het hoofd te bieden, is in de regio een publiek-privaat samenwerkingsverband ontstaan. Louwers: “NLWerktDoor is het landelijke initiatief om mensen van-werk-naar-werk te begeleiden. Naar analogie van dat initiatief hebben we hier in de regio het platform ‘Midden-Gelderland Werkt Door’ in het leven geroepen. Dat is een samenwerkingsverband van het WerkgeversServicepunt Midden-Gelderland, UWV, VNO-NCW Midden, gemeenten, arbeidsontwikkelbedrijf Scalabor en uitzendorganisatie Randstad.” Het doel is om mensen, liefst nog voordat ze daadwerkelijk werkloos worden, van-werk-naar-werk te bemiddelen, licht Louwers toe. “Er zijn bedrijven die te maken hebben met een krimp in personeel. Maar er zijn ook werkgevers – bijvoorbeeld in de zorg, de logistiek, de distributie en de techniek – die juist een personeelstekort hebben. Door snelle matches te maken, willen we mensen tijdens deze crisis aan het werk houden of toeleiden naar opleidingen.” Via de website www.wspmgwerktdoor.nl kunnen Gelderse werkgevers hun hulpvraag kenbaar maken, aldus Louwers. “Zij kunnen daar aangeven of zij personeel zoeken, tijdelijk geen werk hebben voor hun personeel of informatie opvragen over steunmaatregelen en regionale initiatieven. Binnengekomen vragen van werkgevers worden binnen 24 uur in behandeling genomen door arbeidsmarktspecialisten van het WSP Adviesteam.”

Financiële middelen

Om mensen van-werk-naar-werk te bemiddelen is er vaak scholing nodig, benadrukt Louwers. “Wij hebben vanuit de gemeente vijf miljoen euro vrijgemaakt voor het aan het werk helpen en houden van mensen in crisistijd, waarvan ook omscholing een onderdeel is. Vanuit de provincie is bovendien 700.000 euro beschikbaar specifiek voor jongeren en om van-werk-naar-werktrajecten op te zetten. Eind dit jaar volgt voor ons als gemeenten dan nog een ondersteuningspakket vanuit de Rijksoverheid. Er zijn dus voldoende financiële middelen om van deze crisis een kans te maken en te zorgen dat zo min mogelijk mensen in de bijstand of WW terecht gaan komen. Want juist nu is het hard nodig dat we investeren in mensen.” En daarbij zet de gemeente Arnhem volgens Louwers al zijn creativiteit in. “Op dit moment hebben jongeren uit het praktijkonderwijs grote moeite om een stageplek te vinden. Daarom ondersteunen wij het project ‘Kansenmakers’. De Kansenmakers gaan actief op zoek naar stageplekken, zodat jongeren hun studie kunnen afronden. Voor jongeren in het praktijkonderwijs die geen stageplek kunnen vinden, worden in een grote bedrijfshal werksituaties voor bijvoorbeeld de zorg of de horeca nagebootst. Zo kan het leren in de ‘praktijk’ voor mbo-studenten toch doorgang vinden.”

Ik ben een positief ingesteld mens en hoop echt dat we deze crisis snel achter ons kunnen laten, besluit Louwers. “Maar de realiteit is dat hoe langer deze crisis duurt, hoe meer mensen hun baan kwijtraken. Ik ben dan ook ontzettend blij dat publieke en private partijen in deze arbeidsmarktregio hun krachten hebben gebundeld. Want daarmee kunnen we voorkomen dat mensen, en vooral ook jongeren, in een uitzichtloze situatie van werkloosheid terechtkomen.”

Dit artikel verscheen in Uitzendwerk 4 2020

Gerelateerde artikelen