ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Meer diversiteit door andere blik op arbeidspotentieel

Alleenstaande ouders werkend uit de bijstand in Brabant

Met de belangrijke opstapfunctie naar de arbeidsmarkt dragen uitzendorganisaties sterk bij aan de diversiteit en inclusiviteit op de werkvloer.  In diverse arbeidsregio’s in Nederland heeft Driessen uitzendbureau verschillende initiatieven die specifieke doelgroepen nieuwe kansen bieden. Van statushouders en de partners van ‘expats’ tot alleenstaande ouders in de bijstand.

Landelijk zijn in alle arbeidsmarktregio’s uitzendorganisaties betrokken bij initiatieven om werkzoekenden met een ondersteuningsbehoefte aan het werk te helpen. In Zuid-Nederland werkt Driessen hiervoor nauw samen met gemeenten en UWV om begeleidingstrajecten naar werk te ontwikkelen, zoals speciale workshops voor statushouders. “Bijvoorbeeld om kennis te maken met het werken in Nederland. Er zijn ook trajecten voor hoger opgeleide statushouders die met een EVC (Erkenning van Verworven Competenties) toch weer vrij snel op niveau aan de slag kunnen in Nederland. Hierbij zaten bijvoorbeeld twee hoogleraren die hun thuisland ontvlucht zijn,” vertelt Carla van Poelgeest (adviseur inclusieve organisatie) van Driessen.

Partners van expats

Driessen kijkt ook goed naar – soms verrassende – groepen met arbeidspotentieel en hoe zij wél aan de slag kunnen. In oktober start bijvoorbeeld een nieuw initiatief voor een specifieke groep ‘Nuggers’, oftewel: niet-uitkeringsgerechtigden. In dit geval gaat het om de partners van expats, die tijdelijk in Nederland zijn komen werken. “Expats hebben vaak goede banen, maar hun partners lang niet altijd, terwijl ze vaak hoog zijn opgeleid. Die partners vormen een interessant arbeidspotentieel. Samen met hen gaan we onderzoeken wat zij nodig hebben. Daar willen we maatwerktrajecten voor inzetten.”

“Ons doel is om deelnemers een springplank te bieden naar een vaste baan – binnen of buiten Driessen – die hen zoveel mogelijk werkgeluk brengt.”

Fleur Loonen, jobcoach van Driessen

Ouders in de bijstand

Een ander voorbeeld is de hulp voor ouders met een bijstandsuitkering om aan het werk te kunnen. In de arbeidsmarktregio Helmond-De Peel zet Driessen zich hiervoor in. Dit initiatief ‘Sterk aan het Werk’ van de Driessen Foundation begon in 2022 in de gemeente Helmond. De aanleiding was een bijeenkomst over armoedebestrijding waarbij directeur Jeroen Driessen aanwezig was. Hierbij kwam de moeilijkere positie van alleenstaande ouders in de bijstand ter sprake.

De Driessen Foundation ging in gesprek met Senzer, het Werkbedrijf voor zeven gemeenten in de regio. Daarna lanceerde de Foundation het nieuwe initiatief waarvoor Driessen en Senzer samenwerken. Want als alleenstaande ouders werk zoeken, kan het extra uitdagend zijn. Alleen de schooltijden zijn soms al lastig om het werk op af te stemmen. Driessen laat zien hoe werk beter kan worden afgestemd op de kandidaat en wil andere werkgevers hierin stimuleren.

Proefplaatsing en arbeidscontract

Participatiecoaches van Senzer selecteerden geschikte kandidaten voor een ontwikkeltraject van acht maanden. Uiteindelijk gingen zes moeders aan de slag bij de Driessen Groep of een opdrachtgever. Eerst met een proefplaatsing van twee maanden (met behoud van uitkering) en daarna met een arbeidscontract van zes maanden. Tegelijkertijd volgden deelnemers in een groep een ontwikkelprogramma van een welzijnsorganisatie (LEV Groep). “Ons doel is om deelnemers een springplank te bieden naar een vaste baan – binnen of buiten Driessen – die hen zoveel mogelijk werkgeluk brengt,” vertelt jobcoach Fleur Loonen van Driessen. “Tijdens het traject proberen we belemmeringen op te lossen en kansen te creëren, zodat onbenutte talenten kunnen groeien en bloeien. Deelnemers krijgen sollicitatieondersteuning en leren ook veel van elkaar.”

Resultaten

Er is vooral gekeken naar passend administratief of facilitair werk of in de catering. Waar nodig zijn banen afgestemd op de mogelijkheden van deelnemers. Bijvoorbeeld de werktijden, maar intern heeft Driessen het takenpakket voor deelnemers soms ook aangepast zodat het wél goed aansluit. Bijvoorbeeld met meer ondersteunende administratieve taken.
Na acht maanden hebben vier van de zes deelnemers een nieuw arbeidscontract gekregen. Twee bij Driessen en twee bij opdrachtgevers. Loonen: “Wij hebben er twee geweldige collega’s aan overgehouden en de andere vier ook waardevolle ontwikkelkansen kunnen bieden.” De lessen worden benut voor een grotere groep deelnemers die eind 2023 start. Hierbij wordt extra ingezet op het vinden van banen bij werkgevers in de regio om nog meer duurzame plaatsingen te realiseren.

Meer weten over wat de ABU en zijn leden doen om diversiteit en inclusiviteit te bevorderen?

Stuur een mail naar Yoka Eeltink

“Nu weet ik écht hoe werkgeluk voelt”

Nora Leipzig (37) is zestien jaar een alleenstaande moeder. Door deelname aan ‘Sterk aan het Werk’ is haar leven enorm veranderd. “Een baantje vinden was voor mij wel mogelijk, maar echt iets dat bij mij past, bleek lastig. Ik zocht werk dat past bij de zorg voor mijn dochter en dat mij ook werkgeluk brengt, zodat ik het kan blijven doen. Ik heb ooit een diploma gehaald voor werk in de beveiliging en ik heb parttime gewerkt als receptioniste en gastvrouw, maar dat paste niet meer bij mij. Ik heb meer in mijn mars, maar had niet de juiste papieren.”
Via Senzer hoorde Nora over het ontwikkeltraject en na het schrijven van een korte motivatie werd ze geselecteerd en ging werken bij de Driessen Groep. “Wel eerst met bekend werk op diverse recepties. Mijn coaches lieten me inzien dat dit een goed startpunt is om bij het werk te komen dat ik echt wil. Na zes maanden is mijn arbeidscontract verlengd en sindsdien ben ik projectmedewerker bij de Driessen Foundation. Hier ga ik nu ook nieuwe deelnemers van Sterk aan het Werk begeleiden. Dit past enorm goed bij mij, want leren en ontwikkelen is echt mijn passie. Mijn leven is hierdoor enorm veranderd. Ik weet nu ook echt hoe werkgeluk voelt.”

Gerelateerde artikelen