ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Onbekend maakt onbemind

Vorige week publiceerde UWV enkele interessante cijfers en feiten over de realisatie van de Banenafspraak. Een van de feiten was dat de uitzendbranche momenteel 15% van de Banenafspraak invult van de in totaal ruim 48.000 extra gerealiseerde banen. Een ander feit ging over de transparantie van klantprofielen voor de Banenafspraak. Ofwel: wie zitten er in de kaartenbakken van UWV en gemeenten en wat kunnen deze kandidaten.

Tot mijn grote verbazing las ik dat er nog steeds heel veel werkzoekenden zonder uitgebreid profiel geregistreerd staan. Terwijl juist de doelgroep van de Banenafspraak extra aandacht verdient op hun kennen en kunnen, omdat reguliere selectiecriteria vaak niet toereikend zijn om een goede match te maken.

Gemeenten en UWV hebben een gedeelde verantwoordelijkheid om transparantie op de arbeidsmarkt te realiseren. Inzicht geven in wie beschikbaar is voor werk hoort daarbij. Het instrument dat zij hiervoor gebruiken, is een klantvolgsysteem. Uit de publicatie van vorige week blijkt dat van de 149.412 personen met een registratie in het doelgroepregister die bekend zijn in dit systeem, 84.746 mensen een profiel hebben. Dat betekent dat 64.666 mensen dus géén profiel hebben. En dan heb ik het nog niet over de 30% kandidaten die niet in het klantvolgsysteem geregistreerd staan, de zogenoemde Niet-Uitkeringsgerechtigden. We weten dus onvoldoende wie ze zijn en wat ze kunnen. Hoe kan dit? Een deel van de niet-zichtbaren zal in een traject zitten, of een (deeltijd)baan hebben, maar toch niet allemaal?

Zoals eerder gezegd, heeft de uitzendbranche afgelopen jaren 15% van de totaal extra gerealiseerde banen binnen de Wet banenafspraak gerealiseerd. Dat is een mooi percentage, maar het kan nog veel hoger. Alleen moet je ze dan wel kunnen vinden! Met werkzoekenden die je niet kent, kun je nu eenmaal niet aan de slag. Onbekend maakt onbemind en in dit geval: werkloos. Je ontneemt de kandidaat op deze manier kansen om aan het werk te gaan. En niet te vergeten ontneem je werkgevers de extra’s die diversiteit bedrijven brengt!

De afgelopen jaren heeft publiek-private samenwerking zijn kracht laten zien. Kunnen we niet met elkaar optrekken om de nu ontbrekende profielen zo snel mogelijk op te stellen? Benut de allocatieve rol van de uitzendbranche, zet deze werkzoekenden in de etalage. De ABU gaat graag met de publieke partijen aan de slag.

Gerelateerde artikelen