ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Parlementaire agenda: Begrotingsbehandeling SZW

Regelmatig wordt in de Tweede Kamer gedebatteerd en besloten over onderwerpen die de uitzendbranche raken. In deze rubriek belichten we een actueel onderwerp:

Wat: Debat over de Begroting SZW 2023
Wanneer: 29 of 30 november of 1 december
Waar: Tweede Kamer (hier live te volgen)

In de Kamerweek van 29 november staat een plenair debat over de Begroting SZW 2023 gepland. Hierbij zullen de woordvoerders SZW van de fracties in debat gaan met minister Van Gennip (SZW) en minister Schouten (APP). Het debat zal waarschijnlijk gespreid over twee Kamerdagen plaatsvinden. Tijdens het debat zullen diverse onderwerpen aan bod komen, waaronder de krapte op de arbeidsmarkt.

Wat vindt de ABU?

Langdurige krapte is een van de belangrijkste uitdagingen op de arbeidsmarkt. Uitzenders kunnen en willen hier vanuit hun maatschappelijke rol een bijdrage aan leveren. Zij zien ruimte op de arbeidsmarkt en kansen. De ruimte kan worden benut door te zorgen voor meer werkenden, door anders te werken, door langer te werken en door anders te kijken en anders te matchen. In het statement van de ABU staan zeven verhalen van onder meer een uitzendkracht die op latere leeftijd de overstap maakte naar de installatiebranche, een gepensioneerde dame die niet thuis wil zitten en als directiesecretaresse werkt en een statushouder die bij een chemisch depot werkt. Ook staan hierin voorstellen om de ruimte op de krappe arbeidsmarkt beter te benutten.

De ABU vraagt in het bijzonder aandacht voor twee knelpunten:

  • de toegang tot bestanden van gemeenten en UWV, want mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt missen hierdoor kansen op werk, opleiding en begeleiding door uitzenders;
  • de complexiteit van de wet- en regelgeving voor omscholing.

Het eerste knelpunt waar uitzenders tegenaan lopen bij de bemiddeling van groepen met een afstand tot de arbeidsmarkt – zoals mensen met een uitkering en statushouders – is dat deze doelgroepen niet goed bereikt kunnen worden. Uitzenders hebben onvoldoende toegang tot kandidaten en soms zijn deze doelgroepen onvoldoende scherp in beeld bij gemeenten en UWV. Hierdoor blijven ze onnodig lang langs de kant staan. Dit is zeer onwenselijk. Het is daarom belangrijk dat bij het vormgeven van de nieuwe arbeidsmarktinfrastructuur ook deze eerste stap naar werk wordt verbeterd.

Het tweede knelpunt ontstaat op het moment dat omscholing nodig is. De huidige wet- en regelgeving is complex en brengt financiële risico’s voor kandidaten met zich mee. Recht op een tijdelijke inkomensondersteuning voor mensen die inkomen inleveren, omdat ze zich laten omscholen voor een beroep in een kraptesector is noodzakelijk. Hierdoor zullen meer personen zich laten omscholen en dat is goed voor hen, maar ook voor ondernemingen en de maatschappij.

Gerelateerde artikelen