ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Samenwerken voor een inclusieve arbeidsmarkt

Publiek-private samenwerking (PPS) is geen einddoel, maar een verbindingsmiddel. Een middel dat steeds vaker ingezet wordt in de 35 arbeidsmarktregio’s. Waar gemeenten, WerkgeversServicepunten, UWV, uitzendorganisaties en andere stakeholders de handen ineenslaan om met elkaar samen te werken. Zij vullen elkaar aan met hun expertises. Hun gezamenlijke doel? Mensen vanuit een uitkering begeleiden naar een waardevolle plek op de arbeidsmarkt.

De bijdrage van uitzend- en re-integratiebureaus is hierin cruciaal. Ze vormen een brug tussen publieke dienstverlening en de arbeidsmarkt. Een derde van de mensen in de bijstand of WW vindt via hen werk.

Het uiteindelijke doel van PPS is helder: een inclusievere arbeidsmarkt.  Een markt waar iedereen zonder uitzonderingen telt, en meedoet. Ongeacht je achtergrond, of je nu een statushouder, derde generatiemigrant, iemand met een arbeidsbeperking bent of vanuit een uitkering komt. Kansengelijkheid staat voorop.

Een inclusieve arbeidsmarkt is niet louter een politieke ambitie. Het is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid. Hierin is meer draagvlak en creativiteit vereist. Zoals bijvoorbeeld het Werkcafé in Gouda opgezet is. Waar je als burger laagdrempelig naar binnen kan stappen om samen met adviseurs van gemeente, UWV en uitzendorganisaties te kijken naar een plek op de arbeidsmarkt of eventuele opleidingsmogelijkheden. Alleen met elkaar kunnen we de weg naar de arbeidsmarkt toegankelijker maken voor iedereen

Elke stap vooruit, hoe klein ook, is belangrijk. Samen werken we aan een arbeidsmarkt die kansen biedt voor iedereen. Ik geloof hierin. En u?

Gerelateerde artikelen