ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Stelling: Van-werk-naar-werk werkt voor iedereen

Vincent Alkemade, directeur Utrechtzorg, regionale arbeidsmarktorganisatie voor zorg en welzijn

“We moeten met een bredere blik naar kandidaten kijken”

“Niet als we blijven doen wat we nu doen. Nederland kampt met oplopende ontgroening en vergrijzing. Om ook in de toekomst verzekerd te zijn van goede zorg, moeten we anders met kandidaten omgaan. We moeten veel beter kijken naar diegenen die we wél binnenkrijgen, met een bredere blik. Elk talent goed waarderen en in weten te zetten, vraagt bijvoorbeeld om minder focus op functies en meer op taken. Je kunt taken uit verschillende functies knippen en zo nieuwe banen creëren. Daarom is het ook belangrijk werkgevers eerder te betrekken bij het voortraject en zo meer eigenaarschap te geven. Dat kan er ook toe bijdragen dat nieuwe mensen beter begeleid worden in hun nieuwe functie. Een nieuwe of tijdelijke medewerker wil ook tijdens COVID-19 op zijn eerste dag meer horen dan: ‘Hier is je jas, meld je op afdeling 15, veel succes.’ Zo lopen mensen weer even hard naar buiten als ze binnenkwamen. Door de bezuinigingen na de vorige crisis is de begeleidingscapaciteit veelal weggesaneerd. Maar juist die coaching zou een mooie functie kunnen zijn voor zij-instromers. Tot slot moeten we nieuwe mensen perspectief bieden, als ze eenmaal enthousiast zijn gemaakt voor de zorg. Bijvoorbeeld door ze al werkende extra opleidingen aan te bieden. Daarbij moeten we los van het diploma-denken, maar ook losse, modulaire ontwikkelmogelijkheden bieden. Dit vraagt een andere onderwijssystematiek. Zo kan een bankmedewerker wellicht uiteindelijk een prima IC-verpleegkundige worden. Als we dit alles goed weten te organiseren, kunnen we vissen uit een grote vijver vol vette vis.”

Kim Kulderij, projectadviseur Stan Partners (o.a. PDZ Uitzendbureau)

“Door korter en gerichter op te leiden, verlaag je de drempel”

“Ik geloof oprecht in van-werk-naar-werk. Wel is het zaak om struikelblokken weg te nemen. Ik pleit bijvoorbeeld voor modulair opleiden. Wij werken veel met praktisch geschoolde uitzendkrachten. Zij hebben niet altijd een positieve leerervaring gehad in het verleden en staan dus niet te springen om terug de schoolbanken in te gaan, zeker niet als een opleiding een jaar of langer duurt. Met modulair opleiden bied je korte deelblokjes aan waarin iemand steeds een certificaat kan halen. Meerdere certificaten kunnen samen een diploma vormen, maar het kan ook zijn dat een paar deelblokjes volstaat. Werkgever en werknemer kunnen samen bekijken welke vaardigheden nodig zijn voor een andere functie en uit een ‘menukaart’ de bijbehorende vakken kiezen. Zo leid je gericht op én verlaag je de drempel. Daarnaast is het belangrijk om werknemers goed te begeleiden tijdens het (opleidings)traject en om uitzendkrachten een financiële compensatie te bieden voor de schooluren. Want als je inkomen laag is en je verliest ook nog een dag per week wegens scholing, vormt dat ook een drempel. Tot slot is bewustwording belangrijk. Veel mensen kijken niet verder dan het hier en nu. Er is toch werk, het gaat toch goed? De komst van robots in het magazijn? Het is voor velen de ver-van-hun-bed-show. Werkgevers moeten zich allereerst bewust zijn van de noodzaak van het ontwikkelen van hun medewerkers en vervolgens is het weer aan hen om hun medewerkers hiervan bewust te maken. Wie zich bewust is van die noodzaak, is een stuk gemotiveerder om zich te ontwikkelen.”

 

Gerelateerde artikelen