ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Stimuleren van publiek-private samenwerkingen

De ABU vraagt de landelijke overheid om de publiek-private samenwerking bij arbeidsbemiddeling te stimuleren. Deze samenwerking is wezenlijk om de toegang voor werkzoekenden tot de arbeidsmarkt te vergroten.

We streven ernaar om in alle arbeidsmarktregio’s duurzame publiek-private samenwerkingen op te zetten.

  • Voor een goede bemiddeling moet er transparantie zijn in de bestanden van werkzoekenden. Simpel gezegd: bemiddelaars moeten weten wat een persoon kan en wat voor werk hij zoekt. Vervolgens moeten bemiddelaars makkelijker toegang krijgen tot de bestanden van werkzoekenden, uiteraard met inachtneming van privacy.
  • Het betrekken van private intermediairs bij matchen op werk is goed voor de werkgeversbenadering. Dat is goed voor zowel de kwantiteit als de kwaliteit van matches.
  • In de praktijk komt de samenwerking tussen publieke en private intermediairs niet overal even gemakkelijk van de grond of is maar heel tijdelijk. In het programma Matchen op Werk van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is een apart subproject opgenomen waarin wordt verkend op welke manier de samenwerking tussen publieke en private intermediairs in de arbeidsmarktregio’s versterkt kan worden. Wij zijn nauw betrokken bij dit programma.
  • Op dit moment is het accepteren van flexibel werk vanuit de bijstand niet in alle gevallen aantrekkelijk. De ABU pleit voor een flexibele bijstand die past bij een flexibele arbeidsmarkt. Inkomsten uit werk moeten eenvoudig verrekend kunnen worden met de uitkering. Op het moment dat het tijdelijk werk mocht wegvallen, moet er snel weer een beroep kunnen worden gedaan op de uitkering – zonder langdurige administratieve processen.
  • Een groot deel van de vluchtelingen is inmiddels statushouder en mag aan het werk. Hoe sneller de statushouder aan het werk kan, des te beter de integratie.

Lees meer op de website van onze alliantie met Cedris, NRTO en Oval: Samen werken voor werk.

Gerelateerde artikelen