ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Van A naar Beter

De arbeidsmarkt is net als ons wegennetwerk: er wordt altijd aan gewerkt en soms zijn er fundamentele wegwerkzaamheden of spoedreparaties nodig.

Op de arbeidsmarkt steekt in sommige sectoren schaarste de kop op. En ook om de ambitieuze klimaatplannen te realiseren en de technologische ontwikkelingen bij te benen, zijn veel mensen nodig met specifieke kennis.

De komende jaren ligt er dus een uitdaging van formaat. Die is niet: hoe gaan we de schaarste te lijf, maar hoe voorkomen we werkloosheid en begeleiden we mensen soepel naar ander werk of een andere baan in een vaak andere sector. En helpen we mensen die nu nog werkloos zijn op een goede manier weer de arbeidsmarkt op.

De ABU liet onlangs onderzoeken wat dat betekent voor de infrastructuur van de arbeidsmarkt. Die bestaat op dit moment uit private, publieke en sectorale partijen. Weggebruikers die op veel punten de juiste afslag missen.

Wat ik bedoel?

De private sector, zoals uitzenders, zijn met name gericht op het van-werk-naar-werk helpen van mensen. Nadeel is dat mensen met een zwakke arbeidsmarktpositie soms weinig kans maken op duurzaam werk. Deze groep vindt met name onderdak bij publieke partijen (UWV, gemeentes). Probleem is dat daar te weinig opleidingsmogelijkheden zijn om mensen verder te brengen en dat gemeentes vaak onvoldoende zicht hebben op de vaardigheden. De sectorale partijen zijn met name op zichzelf gericht en helpen mensen aan het werk binnen een sector. Niet zo handig als het gaat om een krimpsector. Ofwel: deze partijen moeten op zoek naar een afslag de sector uit.

De studie laat onder andere zien dat er weefvlakken moeten komen tussen private en publieke partijen. Meer en betere samenwerking dus. Een ander inzicht is dat er een scheiding zou moeten komen tussen het verstrekken van uitkeringen (UWV, gemeentes) en het weer aan het werk helpen van mensen. Deze laatste groep zou – voorzien van een scan met daarin hun arbeidsmarktwaarde – vervolgens gekoppeld moeten worden aan een private partij die hen weer aan het werk helpt.

Worden dit fundamentele wegwerkzaamheden of spoedreparaties? De komende periode gaan we hierover in gesprek met stakeholders. Van A naar Beter komen we immers met iedereen die een rol speelt op de arbeidsmarkt.

Gerelateerde artikelen