ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

“Veel organisaties zoekend naar grotere diversiteit”

Uitzendorganisaties STAN Partners actief in gesprek met inleners en uitzendkrachten

Diversiteit is al jaren een belangrijk thema bij de uitzendorganisaties van STAN Partners in West- en Zuid-Nederland. Daarbij wordt actief de dialoog gezocht met uitzendkrachten en opdrachtgevers. Daar blijkt veel animo voor en het versterkt de onderlinge samenwerking. “Veel bedrijven willen meer doen op het gebied van diversiteit en inclusiviteit, maar ze zijn nog zoekend hoe zij dat daadwerkelijk vanuit hun beleid kunnen toepassen,” vertelt projectadviseur Monique Cottaar van STAN Partners.

STAN Partners is het moederbedrijf van zeven werkmaatschappijen, waaronder PDZ Uitzendbureau, Teamflex Personeelsdiensten, Louter Recruitment en Loopbaan.nu. Vanuit de overtuiging dat het werken in diverse teams leidt tot nieuwe inzichten en ervaringen is diversiteit al jaren een belangrijk thema bij de labels. “De arbeidsmarkt is divers, dus het is logisch om daar als werkgever bij aan te sluiten. Niet alleen tijdens Diversity Day, maar het hele jaar,” aldus Cottaar.

Extra aandacht uitzendkrachten

Op Diversity Day wordt er wel extra bij stilgestaan, binnen de eigen organisatie en in het contact met uitzendkrachten en opdrachtgevers. Intern gebeurt dat onder andere met inspiratiesessies, een digitaal vriendenboekje dat de interne veelkleurigheid toont en met een quiz voor de hele organisatie. Extern worden gastlessen over diversiteit op de arbeidsmarkt verzorgd bij onderwijsinstellingen en zijn er onder andere Diversity Talks met opdrachtgevers.

Dit jaar is er ook extra aandacht voor de positie van uitzendkrachten. Cottaar: “Wij hebben een enquête onder hen gehouden over hun ervaringen. Deze is boven verwachting veel ingevuld door ruim 25 procent van de uitzendkrachten. Een belangrijke conclusie is dat uitzendkrachten in de praktijk regelmatig verschil ervaren tussen hun positie en die van collega’s in vaste dienst. Ook is gevraagd in welke mate mensen discriminatie of pesten ervaren. Dit percentage is lager dan het landelijk gemiddelde, maar iedere persoon die dit ervaart, is er één te veel en dus is dit een belangrijk aandachtspunt. Over dit soort uitkomsten gaan we in gesprek met uitzendkrachten én opdrachtgevers.”

“De arbeidsmarkt is divers, dus het is logisch om daar als werkgever bij aan te sluiten. Niet alleen tijdens Diversity Day, maar het hele jaar.”

Monique Cottaar van STAN Partners

Gesprekken met opdrachtgevers

Het gesprek met opdrachtgevers wordt onder andere gevoerd tijdens een Diversity Talk in de regio Noord-Holland Noord. “Het gesprek over diversiteit en inclusiviteit voeren we regelmatig met opdrachtgevers en wij merken dat ze dat waarderen. Er hebben zich dit jaar ook weer veel nieuwe bedrijven aangemeld voor de Diversity Talk. Veel organisaties willen er meer mee doen, maar zijn nog zoekend. Onze gesprekken gaan vaak over bewustwording, want veel dingen die beter kunnen, gebeuren vaak nog op onbewust niveau. Zo kunnen bijvoorbeeld onbewust mensen worden uitgesloten door de aanvraag van een inlener. De vraag is dan of je dat herkent en het samen bewust wel goed kunt invullen.”

Positieve effecten

Het is goed als werkgevers allereerst principieel goed omgaan met dit thema, maar het kan ze ook voordeel opleveren. Ze worden aantrekkelijker als werkgever, vissen op de arbeidsmarkt in een grotere vijver en het kan op de werkvloer ook extra mogelijkheden opleveren. “Bedrijven die werknemers met een moslimachtergrond bijvoorbeeld gemakkelijker vrijgeven tijdens het Suikerfeest, kunnen hen soms weer gemakkelijker inzetten tijdens de drukte rond Kerst. Zo snijdt het mes aan meerdere kanten. Wij merken ook dat het gesprek over dit soort onderwerpen met opdrachtgevers positief is voor onze samenwerking. Het schept een band als je je samen inzet voor een belangrijk maatschappelijk thema. Het wordt ook zeker gewaardeerd door werknemers. De jongere generatie is op dit punt ook alweer verder dan voorgaande generaties en kunnen hierdoor bijdragen of zullen initiatieven op dit gebied zeker waarderen. Wij merken dat ook tijdens de gastlessen die we geven bij de onderwijsinstellingen uit ons netwerk.”

Meer weten over wat de ABU en zijn leden doen om diversiteit en inclusiviteit te bevorderen?

Stuur een mail naar Yoka Eeltink

Gerelateerde artikelen