ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Weg met vooroordelen

De ABU gelooft er heilig in dat zijn leden samen met publieke partners, zoals UWV en gemeenten, een cruciale rol hebben om voor iedereen een duurzame plek op de arbeidsmarkt te vinden. De mooie voorbeelden van leden zijn eindeloos: het screenen van bestanden en het verzorgen van intakegesprekken, het Floriade Werkbedrijf, projecten om Oekraïners en statushouders werkfit te maken, op te leiden en te plaatsen, banenmarkten met gemeenten, bedrijfsbezoeken en mensen aan het werk dankzij regionale mobiliteitsteams en nog veel meer.

Ondanks de vele successen denken nog steeds veel mensen dat uitzendbureaus alleen snelle plaatsingen doen voor tijdelijk werk. Maar ABU-leden doen veel meer dan dat. Met hun begeleiding, coaching en opleidingen bieden ze veel mensen die een extra zetje nodig hebben een opstap naar een duurzame baan.

Ook de kandidaten hebben vaak een vertekend beeld van uitzendwerk. ABU-leden hebben de belangrijke taak om met werkzoekenden in gesprek te gaan over een realistisch loopbaanpad. Tot slot is er veel overtuigingskracht nodig om werkgevers zover te krijgen om iemand met een afstand op te arbeidsmarkt een kans te bieden. Ook bij werkgevers leven dus vooroordelen. Waarbij de regelgeving niet helpt. Want veel mooie ideeën worden in de kiem gesmoord door knellende regels.

Als je in dit prachtige, maar complexe veld actief bent, is het belangrijk om contact te hebben met andere leden die hetzelfde doen. Zo kun je beter samenwerken en elkaar versterken. Dat doen we via een nieuwe commissie Publiek-Private Samenwerking. Met elkaar willen we verschillende knelpunten oplossen, zoals de toegang tot de bestanden van kandidaten. Ook blijven we bouwen aan goede relaties met onze publieke partners op alle niveaus. Daarnaast zetten we ons in om meer bekendheid te geven aan het waardevolle werk dat onze leden door het hele land doen.

Ons ultieme doel? Samen met publieke partijen een rode loper uitleggen voor iedereen die op zoek is naar werk. Samenwerken dus. In plaats van vooroordelen elkaars sterke punten gebruiken.

Gerelateerde artikelen