ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Wet sociale werkvoorziening: cijfers 2022

Het jaarlijkse rapport over het werknemersbestand van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) voor 2022 is op maandag 14 augustus gepubliceerd. Demissonair minister Schouten deelde de bevindingen die inzicht bieden in de ontwikkelingen binnen deze sector. De rapportage is onderdeel van de reguliere monitoring van de Wsw en de Participatiewet.

Divers werknemersbestand

Eind 2022 stonden 63.423 mensen in het werknemersbestand van de sociaal werkbedrijven. Van hen werkt 93% in dienst van een gemeente of een sociaal werkbedrijf en 7% heeft een arbeidsovereenkomst begeleid werken. Van alle 63.423 werknemers is 36% gedetacheerd, via individuele detachering (17,5%) of groepsdetachering (18,5%). De overige 57% heeft een interne plaatsing, wat wil zeggen dat zij worden begeleid door een sociaal werkbedrijf.

Gerelateerde artikelen