ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

ABU zestig jaar

Op 25 januari bestaat de ABU precies zestig jaar. Het begon als een initiatief om op te komen voor de belangen van uitzendbureau Randstad in politiek Den Haag. Inmiddels zijn we uitgegroeid tot een vereniging met 525 leden die pal staan voor kwalitatief goed uitzendwerk. Daar ben ik trots op. De ABU als voorvechter van meer kwaliteit in de uitzendbranche. Dat vragen we niet alleen van anderen maar in de eerste plaats van onze leden.

“Hoe werkt kwaliteit binnen de ABU zelf?” Deze vraag krijg ik regelmatig. ABU-leden moeten voldoen aan een aantal kwaliteitscriteria. Een inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Een registratie bij de Stichting Normering Arbeid (SNA). De CAO voor Uitzendkrachten en wetgeving over payrolling correct toepassen en actief beleid hebben om discriminatie te voorkomen. Leden die arbeidsmigranten bemiddelen, moeten voor huisvesting het SNF-keurmerk hebben. Ook moeten ze sinds 1 januari van dit jaar de Fair Employment Code naleven. Onze leden worden hierop door een onafhankelijke experts gecontroleerd.

Kwaliteit krijgt ook een gezicht in de CAO voor Uitzendkrachten. Dit jaar willen we met de vakbonden een nieuwe cao afsluiten. Als het aan ons ligt een transparante cao, die de opstap van iedereen die uitzendwerk doet ondersteunt en hen een goede arbeidsmarktpositie geeft.

Terug naar de vraag: “Hoe werkt kwaliteit binnen de ABU zelf?” Mijn antwoord: heel simpel. Voldoen leden niet aan een of meerdere van deze criteria dan royeren we ze. Dit gebeurde in 2020 met zes leden.

Kwaliteit is de basis van onze strategie. Ik ben ervan overtuigd dat dit de enige manier is om uitzendwerk blijvend van toegevoegde waarde te laten zijn én verder te positioneren als best geregelde vorm van flexibel werk. Ons keurmerk is de drager en uiting van deze kwaliteitsstrategie. En juist in dat keurmerk blijven we investeren. Dit jaar en de komende jaren.

Op naar de volgende zestig jaar!

Gerelateerde artikelen