ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

De ABU royeert tien leden in 2023

Tien leden zijn het afgelopen jaar geroyeerd bij de ABU, omdat ze niet voldeden aan de kwaliteitscriteria van het ABU-keurmerk. De ABU verwelkomde 39 nieuwe leden in 2023. 35 Leden stopten met hun bedrijf, werden overgenomen of wijzigde de structuur van hun bedrijf. Dit brengt het aantal leden per 1 januari 2024 op 515. 

Jurriën Koops, directeur: “De trend van fusies en overnames in onze branche zet door. Dat zie je ook in de ontwikkeling van ons ledenaantal. 60% Van het aantal uitzendkrachten in Nederland (ruim 950.000) werkt via een ABU-lid. Dit aandeel blijft stabiel.”

Gerelateerde artikelen