ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

SEU-examens goed gewaardeerd, maar behoeften van de markt veranderen

De Stichting Examens Uitzendbranche (SEU) heeft een onderzoek laten uitvoeren naar de toekomstige behoeften over de SEU-examens. In het onafhankelijke onderzoek heeft het ROI Institute Europe  input verzameld van werkgevers, werknemers, opleiders en verschillende stakeholders in de flexbranche. Hieruit blijkt dat de examens goed gewaardeerd worden, maar dat de behoeften van de markt veranderen.

Wensen vanuit de markt

Een uitdaging voor SEU is het ontwikkelen van examens die geschikt zijn voor medewerkers van alle verschillende uitzendondernemingen: groot, klein, algemeen of gespecialiseerd. Uit het onderzoek kwamen verschillende wensen naar voren:

  • De branche wil niet inleveren op het basiskennisniveau dat wordt aangetoond met het SEU-diploma. Ons vakgebied is complex en zal de komende jaren alleen maar complexer worden.
  • Er is steeds meer vraag naar modulaire toetsing. Er is behoefte aan modulaire toetsing waarin niet alleen brede basiskennis wordt geborgd, maar ook kennis wordt getoetst voor specifieke functies, zoals een examen voor recruiters. Het is belangrijk om de samenhang tussen de processen te begrijpen en de onderlinge samenwerking en doorstroming te bevorderen. Een breder basiskennisniveau ondersteunt dit.
  • Er is behoefte aan zowel functiegerichte modules als een leerlijn voor de 360 graden intercedent/functie. Op deze manier kan er specifiek worden ingespeeld op de verschillende functies binnen ons vakgebied.

Uitwerking van één scenario

De resultaten van het onderzoek zijn gepresenteerd aan en besproken met het SEU-bestuur. Het bestuur heeft ervoor gekozen om één scenario voor modulaire toetsing, dat recht doet aan de onderzoeksresultaten, verder uit te werken. In de komende periode zal SEU dit scenario in samenwerking met diverse experts, waaronder toets- en inhoudsdeskundigen, verder onderzoeken op haalbaarheid, impact en consequenties.

Tijdspad

Het streven is om de nieuwe vorm van examinering eind 2025 te implementeren. In 2024 richten we ons op de inhoudelijke ontwikkeling van de examens, zoals het aantal modules, de bepaling van de leerlijnen, de ontwikkeling en vaststelling van de eind- en toetstermen en de cesuurbepaling. In 2025 geven we hier concreet vorm aan door de examenvragen, de vragenbank en de ICT-systemen aan te passen.

Meedenken?

Het uiteindelijke doel van SEU is examens te ontwikkelen die zo goed mogelijk aansluiten bij de behoeften van werkgevers en werknemers in de flexbranche. Zodra duidelijk is hoe de examens eruit komen te zien, gaat SEU graag in gesprek met de werkgevers in de branche over de inhoud van modules en voor welke functies als eerste ontwikkeld moet gaan worden. Hiervoor willen we één of meerdere klankbordgroepen oprichten. Werkgevers die willen meedenken of meepraten, kunnen zich aanmelden via b.kramer@seu.nl.

Gerelateerde artikelen