ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Gedragscode onderwijs zorgt voor transparantie

De werkgroep Onderwijs van de ABU heeft een gedragscode ontwikkeld voor uitzenders in het onderwijs. Wij hebben daarin adviezen meegenomen van onderwijsorganisaties zoals de PO-, en VO-Raad. We hebben gesproken met veel betrokkenen uit het onderwijsveld van scholen en ministerie.

Scholen weten wat zij op grond van deze code van ABU-leden mogen verwachten en kunnen hen hierop aanspreken.

Kernbegrippen in deze Gedragscode Onderwijs:

  • gelijkwaardig partnerschap
  • verantwoord marktgedrag
  • openheid en transparantie
  • duidelijkheid over wat wordt geboden aan dienstverlening
  • verantwoorde tarieven

Checklist
Bij de Gedragscode Onderwijs zit een checklist. De uitzender en de school nemen deze door. In de checklist staan alle aandachtspunten die voor school en uitzender van belang zijn bij de opdrachtverlening. Hiermee houdt de school volledig de controle en partijen komen niet voor verrassingen te staan.

Gerelateerde artikelen