ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Verplichte certificering: een belangrijke stap richting meer kwaliteit in de branche

Het certificeringsstelsel heeft twee doelen, zo blijkt uit de hoofdlijnenbrief die minister Van Gennip vandaag naar de Kamer stuurde: het beschermen van arbeidskrachten en het creëren van een gelijk speelveld voor ondernemers binnen de uitzendbranche. De ABU steunt deze doelstellingen van harte. Bovendien is de winst van het nieuwe stelsel dat het kwaliteit beloont, meer ruimte creëert voor bonafide uitzenders en de markt transparanter maakt.

De ABU is nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van de hoofdlijnen van het certificeringsstelsel. Daarbij is een aantal ABU-voorstellen – zoals een waarborgsom en meer publiek-private samenwerking – overgenomen door het kabinet. De ABU heeft zelf als een van de eersten een vorm van verplichte certificering voorgesteld om de branche beter te reguleren.

Verplichte certificering alleen is niet voldoende. Het wordt pas een succes als het sluitend is te handhaven. Het moet partijen zonder certificaat de pas afsnijden om zaken te doen. Hiervoor is meer en effectief overheidstoezicht absoluut noodzakelijk. Daarnaast moet het stelsel uitvoerbaar, beheersbaar en betaalbaar blijven. De ABU zal bij de verdere uitwerking inzetten op deze onderdelen.

Volgende week start naar verwachting een internetconsultatie over het conceptwetsvoorstel. De certificeringsplicht is voorzien op 1 januari 2025.

Gerelateerde artikelen