ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Economic Report 2024 van de WEC: eerste helft 2022 positief voor hr-dienstensector

De hr-dienstensector liet in 2022 zien veerkrachtig en wendbaar te zijn. Volgens het Economic Report 2024 van de World Employment Confederation (WEC) groeide de omzet wereldwijd met 8,3% tot een totaal van €632 miljard.

Marius Osterfeld, voorzitter van de Economic Affairs commissie van de WEC: “In 2022 bleef de hr-dienstensector een anker voor miljoenen personen en duizenden bedrijven over de hele wereld, waardoor de terugkeer van werkzoekenden naar werk werd vergemakkelijkt en vacatures werden vervuld. De eerste aanwijzingen wijzen erop dat de trend zich in 2023 niet heeft voortgezet, aangezien de dynamiek van de uitzendarbeid het hele jaar door grotendeels negatief bleef”.

“Hoewel het aantal openstaande vacatures geleidelijk begon af te nemen, is de kloof nog steeds groot, niet in de laatste plaats als gevolg van skills mismatch. Dit wijst op een grote behoefte aan en mogelijkheden voor opleiding en (her)scholing van werkzoekenden.”

Zoals gebruikelijk omvat het rapport vijf hr-diensten (uitzendwerk, werving & selectie, career management, MSP en RPO) en de verschillende regio’s die onder het lidmaatschap van de WEC vallen.

Belangrijke bevindingen uit de WEC’s Economic Report 2024:

  • De eerste helft van 2022 was nog steeds positief voor de HR-dienstensector, maar tegen het einde van het jaar begon de uitzendactiviteit in termen van gewerkte uren wereldwijd te dalen. De krappe arbeidsmarkten, gekenmerkt door een hoge mate van banenschaarste, bereikten in 2022 een hoogtepunt, waardoor het mondiale werkloosheidspercentage daalde van 6,1% in 2021 naar 5,9%. Tegelijkertijd was er inflatie, veroorzaakt door productiebeperkingen door lockdowns in cruciale wereldeconomieën zoals China en de stijgende vraag nadat de lockdown werd opgeheven.
  • De omzetcijfers van de grootste HR-dienstenmarkten, zoals de VS, groeiden in 2022 met een solide 8,3%, terwijl de Australische en Japanse markten met respectievelijk 13,4% en 12,7% groeiden. In Duitsland groeide de omzet met 8,6%, terwijl in Groot-Brittannië een bescheiden stijging van 1,8% werd geregistreerd. Op sommige kleinere markten werd een groei met dubbele cijfers geregistreerd, zoals in Canada (27,3%), Zwitserland (+18,8%), China (18,3%) en India (+17,4%).
  • Het aantal mensen dat door de HR-dienstensector aan een baan wordt geholpen, is in 2022 wereldwijd met 4,7% gestegen tot bijna 60 miljoen. Een sterke ontwikkeling werd gerapporteerd door Ierland (41%), India (13,9%) en Australië (10,4%). Een daling vond plaats in Portugal (-17%), Denemarken (-12%) en Chili en Brazilië (beide -8%).
  • Ondanks dat de HR-dienstensector meer mensen aan een baan heeft geholpen, bleef de penetratiegraad van uitzendwerk grotendeels stabiel op 1,9% vergeleken met 2021. Dat wijst erop dat de stijging van de beroepsbevolking in 2022 ten opzichte van 2021 evenredig was met de toename van het aantal mensen dat een baan kreeg.

De HR-dienstensector blijft een aantrekkelijke sector, die een gestage groei laat zien, zowel wat betreft het aantal bureaus (+1,9%) als het personeelsbestand (+2,2%).

Gerelateerde artikelen