ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Uitzendbranche blijft belangrijke springplank naar werk

Erica raakte werkloos, via een uitzendbureau kon zij zich laten omscholen en is nu aan de slag in de techniek. Seleki kwam uit Liberia naar Nederland, dankzij de uitzendbranche heeft hij werk en daarmee de mogelijkheid voor een nieuw begin. Tim is student, zijn uitzendbaan geeft hem financiële zekerheid. Zomaar drie uitzendkrachten die dankzij uitzendwerk de arbeidsmarkt (her)betreden en daarmee perspectief hebben op een betere toekomst. In 2021 waren in Nederland maar liefst 991.059 uitzendkrachten van alle leeftijden en met allerlei achtergronden aan het werk. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers uit de Uitzendmonitor, waarin onderzoeksbureau SEO Economisch Onderzoek een diepgaand inzicht geeft in de allocatiefunctie van uitzendwerk.

Scholieren en studenten vormen een relatief grote groep onder de uitzendkrachten. Toch wordt deze groep langzaam kleiner. Zo was 18% van de uitzendkrachten in 2021 scholier of student. Tien jaar eerder was dit nog 25% van alle uitzendkrachten. Inzoomend op de contractvorm van werkende scholieren en studenten is een verschuiving te zien van uitzenden (in 2011 had 16% van alle scholieren en studenten een uitzendcontract, in 2021 nog 12%) naar oproepcontracten (van 29% in 2011 naar 61% in 2021) en zzp (van 3% in 2011 naar 7% in 2021). Andere, minder gereguleerde flexvormen, zijn voor jongeren dus interessanter geworden dan uitzenden.

Diversiteit en inclusiviteit

Uitzendwerk biedt laagdrempelig werk aan velen. Dat blijkt onder andere uit het grote aantal nationaliteiten (187!) dat via uitzendwerk aan de slag is. Ook voor veel statushouders is uitzendwerk de weg naar werk. Zo vonden 7.789 Syriërs, 5.071 Somaliërs en 4.237 Eritreeërs werk via de uitzendbranche. Tevens is uitzendwerk belangrijk voor mensen met een uitkering. 35% van alle mensen die in 2021 werkten als uitzendkracht, had daarvoor geen werk of ontving een uitkering. Na afloop van hun uitzendbaan blijft 68% van de uitzendkrachten aan het werk. Na een uitzendbaan stroomt 10% door naar een vast dienstverband, 22% naar een tijdelijk dienstverband en 31% naar een volgende uitzendbaan.

Jurriën Koops, directeur ABU: “Met bijna één miljoen plaatsingen per jaar heeft de uitzendbranche een bewezen track record. We bieden voor heel veel mensen een belangrijke en laagdrempelige opstap naar werk, daar ben ik trots op. Iedereen moet de kans krijgen op een goede toekomst, veilig en goed georganiseerd werk is daar een belangrijk onderdeel van. Daar blijven onze leden zich voor inzetten en daarmee maken we voor mensen en voor de maatschappij het verschil.”

Gerelateerde artikelen