ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Uitzendwerk biedt mogelijkheden aan WW’ers

Uitzendwerk is en blijft een belangrijke manier om vanuit de WW aan het werk te gaan. Van de mensen met een WW-uitkering die in 2021 vanuit de WW het werk hervatten, ging 26% als uitzendkracht aan de slag. Dit aandeel is al jaren min of meer gelijk. Ook in 2020, het jaar waar de coronacrisis goed merkbaar was, ging iets meer dan een kwart van de werkhervatters uit de WW aan de slag als uitzendkracht. Dat blijkt uit de update Uitzendwerk en werkhervatting als uitzendkracht, die UWV vandaag publiceerde.

Afname uitzenduren, uitzendbanen stabiel

Het aantal gewerkte uitzenduren nam fors toe in 2021 maar daalde weer vanaf maart 2022. Het aantal uitzendbanen bleef in 2022 schommelen rond de 525.000.

Uitstroom uit de WW naar werk

In 2021 had 72% van de voormalige uitzendkrachten in de WW bij beëindiging van de WW-uitkering (of kort daarna) weer betaald werk. Het percentage voormalig uitzendkrachten dat aan het werk is bij (of kort na) beëindiging van de WW, is daarmee hoger dan in 2020 en terug op het niveau van vlak voor de coronacrisis.

Van de WW’ers bij wie de uitkering is beëindigd, hebben voormalig uitzendkrachten bij beëindiging of kort erna vaker weer betaald werk dan personen die vóór de WW bij een werkgever in dienst waren.

Uit eerdere analyses blijkt dat voormalig uitzendkrachten vaak na de WW weer als uitzendkracht aan het werk gaan. Zij hebben een kleinere kans om door te stromen naar een vast contract dan WW’ers die aan de slag gaan met een tijdelijk contract.

Gerelateerde artikelen