ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Uren en omzet uitzendbranche periode 12 2023 (week 45 – 48)

In periode 12, van 6 november tot en met 3 december, daalde het aantal uren met 12% en de omzet daalde met 1% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Omdat deze periode evenveel werkbare dagen telde als in dezelfde periode vorig jaar, is er geen correctie toegepast.

De ontwikkelingen per sector zijn als volgt:

  • Administratieve sector
    Het aantal uren daalde met 20% en de omzet is gedaald met 7% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.
  • Industriële sector
    Het aantal uren daalde met 8% en de omzet steeg met 2% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.
  • Technische sector
    Het aantal uren daalde met 8% en de omzet steeg met 4% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

De volgende ABU-marktmonitor verschijnt op dinsdag 23 januari 2024.

Interactieve grafieken

Gerelateerde artikelen