ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Uren en omzet uitzendbranche periode 5 2023 (week 17 - 20)

In periode 5, van 24 april tot en met 21 mei, daalde het aantal uren met 13% en bleef de omzet gelijk (0%) in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Omdat deze periode één werkbare dag minder telde dan dezelfde periode vorig jaar, is er een correctie toegepast.

De ontwikkelingen per sector zijn als volgt:

  • Administratieve sector
    Het aantal uren daalde met 21% en de omzet is gedaald met 4% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.
  • Industriële sector
    Het aantal uren daalde met 9% en de omzet steeg met 3% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.
  • Technische sector
    Het aantal uren daalde met 10% en de omzet bleef gelijk (0%) in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

De volgende ABU-marktmonitor verschijnt op 11 juli 2023.

Interactieve grafieken

Gerelateerde artikelen