ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Uren en omzet uitzendbranche periode 8 2023 (week 29 – 32)

In periode 8, van 17 juli tot en met 13 augustus, daalde het aantal uren met 12% en de omzet bleef gelijk (0%) in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Omdat deze periode evenveel werkbare dagen telde als in dezelfde periode vorig jaar, is er geen correctie toegepast.

De ontwikkelingen per sector zijn als volgt:

  • Administratieve sector
    Het aantal uren daalde met 18% en de omzet is gedaald met 3% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.
  • Industriële sector
    Het aantal uren daalde met 10% en de omzet steeg met 1% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.
  • Technische sector
    Het aantal uren daalde met 7% en de omzet steeg met 4% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

De volgende ABU-marktmonitor verschijnt op 3 oktober 2023.

Interactieve grafieken

Gerelateerde artikelen