ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

UWV: Ruim 6000 extra banen gerealiseerd

Van de 73.578 extra gerealiseerde banen zijn er 6.172 tot stand gekomen via een uitzendconstructie of detachering. Dat gaat om zo’n 9% van de extra gerealiseerde banen. Dat blijkt uit de vierde kwartaalrapportage 2021 voor de Banenafspraak van UWV.

Sinds de start van de Banenafspraak zijn er 73.578 extra banen gerealiseerd.  De doelstelling van de Banenafspraak voor 2021 is het realiseren van 80.000 extra banen.

Ten opzichte van het derde kwartaal van 2021 zijn er in het vierde kwartaal van hetzelfde jaar 3.053 meer banen bijgekomen. Dat is een toename van 2%. Het aantal werkzame personen is in het vierde kwartaal van 2021 toegenomen met 1.734 personen.

De kwartaalrapportages van UWV zijn geen officiële meting voor de realisatie van de Banenafspraak. Wel staan er interessante aanwijzingen in. De eindcijfers voor 2021 over de Banenafspraak volgen later dit jaar. Daarin staan ook cijfers over de verdeling over sectoren.

Gerelateerde artikelen