ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

UWV: werkgevers voorzien lastig 2023

Onlangs publiceerde UWV een onderzoek onder ruim 2000 werkgevers over hun verwachtingen voor dit jaar. De krappe arbeidsmarkt zet nu al bij 29% van de bedrijven een rem op de groei en 23% zegt momenteel opdrachten om die reden te moeten afwijzen.

De belangrijkste uitkomsten van het onderzoek:

  • Door de huidige krapte op de arbeidsmarkt (2022) kan twee derde van de werkgevers de vacatures minder snel vervullen, is de werkdruk hoger volgens ruim de helft van de werkgevers en zijn de loonkosten bij bijna de helft van de werkgevers gestegen.
  • Voor 2023 voorzien werkgevers matige of grote problemen vanwege stijgende prijzen van grondstoffen, energie en/of brandstof, krapte op de arbeidsmarkt en geopolitieke spanningen.
  • Vier van de tien werkgevers verwachten dat het in 2023 moeilijker gaat worden om vacatures te vervullen. Bij werkgevers in de Zorg geldt dat voor ruim de helft. Ruim een kwart van alle werkgevers verwacht dat het in 2023 moeilijker gaat worden om personeel te behouden. Een kwart verwacht een (nog) hogere werkdruk; dit wordt het vaakst verwacht in de sectoren Zorg en SJK.
  • Bijna drie op de tien werkgevers geeft aan een strategische personeelsplanning te maken. Bedrijven die zich zorgen maken over de uitstroom door pensionering en/of grotere bedrijven geven vaker aan een strategische personeelsplanning te maken.
  • Ongeveer vier van de tien werkgevers verwachten dat de omzet in 2023 gelijk zal zijn aan die in 2022 en één op de zes werkgevers verwacht een omzetdaling. Er is ook optimisme: bijna vier van de tien werkgevers verwachten in 2023 een omzetgroei en een derde een grotere personeelsomvang.

Lees hier de hele UWV-publicatie ‘Zorgen van werkgevers over stijgende prijzen en krapte op de arbeidsmarkt in 2023’

Gerelateerde artikelen