ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Ontwikkelingen rondom derdelanders uit de Oekraïne

In januari hebben wij u geïnformeerd over de derdelanders uit de Oekraïne, waarover de afgelopen jaren al veel te doen is geweest. De Raad van State heeft besloten dat deze mensen met ingang van 4 maart jl.  niet meer zonder tewerkstellingsvergunning aan het werk mogen in Nederland. Met ingang van 1 april moeten zij zelfs Nederland verlaten, tenzij ze asiel hebben verzocht.

1 april nadert snel en er zijn inmiddels meerdere nieuwe uitspraken van lagere rechters over individuele derdelanders uit de Oekraïne. Deze rechters zijn van mening dat deze personen toch in Nederland mogen blijven. Er worden op korte termijn nog meer uitspraken verwacht. Op dit moment van schrijven heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid nog geen wijziging van beleid aangekondigd.

Dit houdt in dat werkgevers zich nog steeds moeten houden aan de uitspraak van de Raad van State bij het laten werken van deze derdelanders. Per persoon zal moeten worden gekeken of de persoon gerechtigd is om arbeid te verrichten in Nederland. Op basis van de verblijfstitel kan een tewerkstellingsvergunning worden aangevraagd.

UWV stelt vast dat er regelmatig niet aan de voorwaarde voor het afgeven van een vergunning wordt voldaan. Op de website van UWV kunt u lezen wanneer een asielzoeker een tewerkstellingsvergunning kan krijgen.

Gerelateerde artikelen