ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Derdelanders uit Oekraïne mogen per 4 maart 2024 niet meer werken in Nederland

Vanaf 4 maart 2024 mogen derdelanders uit Oekraïne niet meer werken in Nederland. Eind januari hebben wij u hier al eerder over geïnformeerd. Het betreft de mensen die gevlucht zijn uit Oekraïne, maar niet de Oekraïense nationaliteit hebben en alleen beschikken over een tijdelijke Oekraïense verblijfsvergunning. Ze vallen vanaf 4 maart niet meer onder de Richtlijn tijdelijke bescherming en hebben vanaf dat moment geen recht meer op verblijf én werken in Nederland. Voor ontheemden met de Oekraïense nationaliteit of met een permanente Oekraïense verblijfsvergunning verandert er niets.

Op de websites workinnl.nl en government.nl plaatst SZW factsheets om Oekraïense ontheemden en hun werkgevers zo goed mogelijk te informeren over de rechten en plichten op de Nederlandse arbeidsmarkt.

Er zijn twee verschillende thema’s;

  • Contract en loon / rechten en plichten
  • Gezond en veilig werken

Beide factsheets zijn in het Engels en Oekraïens beschikbaar.

Gerelateerde artikelen