ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Wanda Wever over bemiddeling van Oekraïense ontheemden

Veel Oekraïense ontheemden vinden hun weg naar de arbeidsmarkt, mede dankzij de uitzendbranche. Wat kunnen we leren van de aanpak van het bemiddelen van Oekraïense ontheemden? Drie vragen aan:

Wanda Wever, manager EMPower bij uitzendbureau Timing

 

Wat verklaart het succes van de aanpak om Oekraïense ontheemden aan werk te helpen?

“Het was een acute situatie, waar we snel en goed op gereageerd hebben. Statushouders en asielzoekers moeten soms jarenlang wachten tot ze aan het werk kunnen. De Oekraïners hoefden niet in te burgeren, asiel aan te vragen en een tewerkstellingsvergunning te regelen, maar mochten direct aan de slag. De regionale mobiliteitsteams (RMT’s) zijn er actief op ingesprongen en hebben partijen bij elkaar gebracht. En ook uitzendbureaus, zoals Timing, hebben veel contact met gemeenten en locatiecoördinatoren gehad om rechtstreeks mensen te werven. Tot nu toe hebben we binnen Timing maar liefst 1.200 Oekraïners aan werk geholpen.”

 

Hoe kunnen we dit succes benutten voor statushouders en asielzoekers?

“Voor statushouders zit vooral de huidige wet- en regelgeving ons in de weg. De formulierenstroom is gigantisch en er is een groot risico op boetes wanneer tewerkstellingsvergunningen niet in orde zijn of tijdig verlengd worden. Dus daar zijn we erg voorzichtig mee. Bij de Oekraïners hebben we gezien hoe belangrijk het is om aan de slag te blijven, waardoor hun werkritme behouden bleef. Statushouders zijn soms al jaren gewend thuis te zitten. We merkten daarnaast ook dat het makkelijker schakelen is als er minder taalbarrières zijn. Het Pools toont gelijkenissen met Oekraïens. En dus konden Poolse medewerkers die bij ons in dienst zijn, helpen met vertalen. Daarnaast hebben we met JobOn samengewerkt voor een programma met taallessen en een cursus cultuur op de werkvloer. Dat was heel succesvol. Een soortgelijk programma willen we nu ook aanbieden aan andere doelgroepen. Het is natuurlijk schrijnend dat we zoveel Oekraïners wel snel aan het werk konden helpen en statushouders zo lang moeten wachten. Met de juiste aanpak kunnen we dit echter ook voor hen bewerkstelligen.”

 Wat is daarvoor nodig?

“Voor statushouders is van daadwerkelijke toegang tot de arbeidsmarkt vaak nog nauwelijks sprake en moet arbeidstoeleiding nog opgestart worden. Een goede publiek-private samenwerking is hierbij essentieel. Duidelijkheid en versoepeling in wet- en regelgeving, zoals mogelijk bleek voor de Oekraïners, zou ook meer kansen bieden. Maar vanuit uitzendorganisaties en werkgevers is het daarnaast gewoon heel erg belangrijk om kansen, maatwerk, goede begeleiding en scholing te bieden aan alle doelgroepen die nu nog langs de zijlijn staan!”

 

Gerelateerde artikelen