ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

De kracht van payrolling

Volgende week ben ik precies één jaar in dienst bij de ABU als Beleidsadviseur Juridische Zaken. Ik behartig de belangen van een specifieke groep van onze leden: de payrollondernemingen. Een mooi moment voor een terugblik.

Ik ben gestart na de invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans. De Wab heeft de payrolldienstverlening flink hervormd en duidelijker gemaakt. Payrollen en uitzenden waren tot 1 januari 2020 in juridische zin gelijk, waardoor ook bij payrolling de flexibele regels van het uitzenden golden. Ze vallen beiden onder de wettelijke definitie van de ‘uitzendovereenkomst’, maar sinds 1 januari 2020 is er een apart wetsartikel voor payrolling. Sinds de invoering van de Wab hebben payrollwerknemers recht op dezelfde rechtspositie en arbeidsvoorwaarden als medewerkers in dienst van de opdrachtgever. Een stap die prima past in de kwaliteitsstrategie van de ABU.

Door het duidelijke onderscheid tussen payrolling en uitzenden konden we het afgelopen jaar in kaart brengen welke ABU-leden aan payrolling doen. Deze leden komen vier keer per jaar bijeen in onze commissie Payrolling. Het afgelopen jaar heb ik leden gehoord die het graag góed willen doen volgens de regels van de Wab. Daarom zetten onze leden met elkaar in op het versterken van de kwaliteit. Dit is in het belang van de werkgever én werknemer.

Een belangrijke stap van de ABU was de invoering van de ABU payroll audit op 1 januari 2021. Dit is een specifieke (extra) toetsing voor payroll-leden: zij worden elke twee jaar getoetst op de correcte naleving van wetgeving en enkele aspecten van goed werkgeverschap. Denk aan duidelijke communicatie naar de payrollwerknemer en scholing. Daarmee is de ABU de enige plek waar payrollondernemingen worden gecontroleerd op de juiste toepassing van wet- en regelgeving.

Ik heb het afgelopen jaar gezien hoe onze payroll-leden met spirit en gedrevenheid met hun dienstverlening bezig zijn. Deze leden mogen met recht trots zijn op wat zij doen. Mooi om dit eerste jaar af te sluiten met de position paper die vandaag is uitgebracht. In de Position paper payrolling – Goed verzorgd aan het werk wordt helder toegelicht dat de toegevoegde waarde van payrolling groot is. Voor werknemers, voor werkgevers en voor onze samenleving als geheel. Daar lever ook ik het komende jaar graag een bijdrage aan.

Gerelateerde artikelen