ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

“Koester de grote maatschappelijke waarde van payrolling”

Oproep aan nieuw kabinet

In aanloop naar een nieuw kabinet bracht de ABU onlangs een position paper uit over de toegevoegde waarde van payrolling. Inmiddels ligt er een SER-advies over de arbeidsmarkt. Volgens ABU-bestuurslid Jeroen Driessen biedt het advies een goede basis voor een nieuwe inrichting van die arbeidsmarkt, waarin ook payrolling een belangrijke toegevoegde waarde heeft.

“De coronacrisis heeft wederom laten zien dat het cruciaal is dat organisaties wendbaar en weerbaar zijn,” zegt Jeroen Driessen, ceo van Driessen Groep en tevens ABU-bestuurslid. “Organisaties moeten weerbaar zijn om klappen op te kunnen vangen en te voorkomen dat ze direct ‘knock-out’ gaan. Daarnaast moeten organisaties wendbaar zijn, om in te kunnen spelen op nieuwe omstandigheden. Niemand had twee jaar geleden kunnen voorzien dat anno 2021 de wereld er volkomen anders uit zou zien.” Om weerbaar en wendbaar te kunnen zijn, hebben organisaties voor hun personele bezetting volgens Driessen een mix aan instrumenten nodig. “Het vaste contract heeft daarbij een duidelijke rol: elke organisatie moet een solide kern van medewerkers hebben. Maar daarnaast is een flexibele schil essentieel, om op- en afschalen mogelijk te maken.”

“Als ABU staan wij voor kwalitatief en goed georganiseerd werk. Zowel uitzendwerk, detachering als payrolling zijn goed gereguleerde vormen van werk. Payrolling heeft als professionele vorm van hr-dienstverlening zijn waarde op de arbeidsmarkt in de afgelopen twintig jaar meer dan bewezen. Des te opmerkelijker is het dat de beeldvorming in sommige gevallen wat negatief is. Dat is de reden dat de ABU het position paper De kracht van payrolling: goed verzorgd aan het werk heeft uitgebracht.”

Jeroen Driessen, ceo van Driessen Groep en tevens ABU-bestuurslid

“Iedereen is gebaat bij een goed functionerende arbeidsmarkt, die mensen en organisaties in staat stelt om wendbaar en weerbaar te werken.”

Complex werkgeverschap

Ondanks de coronacrisis blijft de arbeidsmarkt behoorlijk krap, analyseert Driessen. “Dat betekent dat je als werkgever moet excelleren om voldoende personeel aan te trekken. Veel organisaties zijn niet in staat om de werkgeverstaken op een professionele manier te organiseren. Het werkgeverschap is complex: het is omkleed met ongelofelijk veel wettelijke, financiële en morele verantwoordelijkheden. Door het werkgeverschap uit te besteden aan een payrollonderneming, ben je verzekerd van een professionele hr-ondersteuning. Dit is van het grootste belang voor alle medewerkers, in vaste of flexibele dienst. En daarnaast: met goed werkgeverschap trek je, ook in een krappe arbeidsmarkt, goed personeel aan.”

Niet alleen voor opdrachtgevers, maar ook voor werknemers heeft een payrolldienstverband belangrijke voordelen, stelt Driessen. “Sinds de introductie van de Wet arbeidsmarkt in balans staan payrollwerknemers voor wat betreft arbeidsvoorwaarden en rechtspositie op gelijke voet met werknemers die in vaste dienst zijn. De beeldvorming dat het zou gaan om ‘mindere arbeidsvoorwaarden’ is pertinent onjuist.” Bovendien kan de payrollmedewerker rekenen op werk- en inkomenszekerheid, maakt Driessen duidelijk. “Deze werknemer is in dienst bij de payrollonderneming. Als het werk bij de opdrachtgever ophoudt, dan wordt de medewerker gewoon doorbetaald terwijl er door het payrollbedrijf wordt gezocht naar nieuw werk. Er is dus eigenlijk een soort dubbele baangarantie.”

Minder werkloosheid

Payrolling heeft tevens laten zien van grote waarde te zijn voor de samenleving als geheel, constateert Driessen. “Omdat payrollondernemingen op zoek gaan naar ander werk als het werk bij een opdrachtgever eindigt, leidt dit tot minder werkloosheid tijdens crises. Dat zie je nu heel duidelijk tijdens de coronacrisis: hotelmedewerkers konden aan de slag in de GGD-teststraten en mensen uit de horeca werden chauffeur bij online boodschappendiensten. Zo zijn vele duizenden mensen aan het werk gebleven. Daar mogen we als payrollbranche echt trots op zijn.” Verder stimuleert het volgens Driessen ook onze economische groei. “Voor kleine ondernemers is het aannemen van de eerste werknemers een hoge drempel. Het in de arm nemen van een payrollonderneming neemt die drempel weg. Omdat deze onderneming de formele werkgever is, loopt de startende ondernemer geen risico en wordt zo de doorgroei van startende ondernemingen gestimuleerd.” Bovendien draagt het volgens Driessen bij aan correcte fiscale afdrachten en naleving van sociale wetgeving. “Zo doen payrollondernemingen bijvoorbeeld de verzuimbegeleiding, waardoor heel belangrijk, altijd aan de Wet verbetering poortwachter wordt voldaan.” Tot slot biedt payrolling mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een laagdrempelige toegang tot de arbeidsmarkt, weet Driessen uit ervaring. “Doordat het werkgeversrisico niet bij de opdrachtgever ligt, hebben zij minder aarzelingen om vijftigplussers, langdurig werklozen en arbeidsgehandicapten in dienst te nemen.”

SER-advies

Eerst was er de Wet arbeidsmarkt in balans, toen kwam het advies van de commissie-Borstlap en nu ligt er het SER-advies. De arbeidsmarkt houdt de gemoederen flink bezig, aldus Driessen. “En dat is logisch. Want iedereen is gebaat bij een goed functionerende arbeidsmarkt, die mensen en organisaties in staat stelt om wendbaar en weerbaar te werken. Het is dan ook mooi om in het SER-advies te lezen dat de sociale partners de grote toegevoegde waarde van goed georganiseerd werkgeverschap erkennen, voor zowel vaste werknemers als flexibel werkenden. Payroll past dan ook goed in dit plaatje: het biedt immers werkzekerheid aan mensen en flexibiliteit aan organisaties.”

Gerelateerde artikelen