ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Goed georganiseerde flexibiliteit

Wij zijn voorstander van payrolling als goed georganiseerde vorm van flexibiliteit. Het werkgeverschap wordt steeds complexer en intensiever. Payrolling laat ondernemers weer ondernemen en zorgt voor werkgelegenheid.

Het wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) doet afbreuk aan de ontzorgende rol van payrolling. De maatregelen voor payrolling zijn onuitvoerbaar en een inbreuk op de onderhandelingsvrijheid tussen werkgevers en werknemers. De payrolldefinitie mist onderscheidend vermogen en gaat dus ook uitzendwerk raken.

In cao’s van inleners worden steeds vaker beperkende regels opgenomen over payrolling. Dit is een slechte ontwikkeling. Opdrachtgevers wordt de mogelijkheid ontnomen om payrolling te gebruiken voor ontzorging.

Gerelateerde artikelen