ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

WAZO-uitkering valt onder pensioengevend loon

De WAZO-uitkering heeft een aantal vormen van betaald verlof waarbij een uitkering door UWV wordt verstrekt. Afgelopen periode was er onduidelijkheid of de WAZO-uitkering wel of geen onderdeel uitmaakt van het pensioengevend loon zoals dat geldt vanaf 1 januari 2022. Sociale partners hebben hierover gesproken en duidelijkheid gegeven: de WAZO-uitkering valt onder het pensioengevend loon.

Het maakt hierbij niet uit of u de uitkering direct betaalt aan uw werknemer (en UWV maakt de uitkering naar u over) of dat het UWV de uitkering direct betaalt aan de werknemer.

Neemt uw werknemer verlof op dat valt onder de Wet arbeid en zorg (WAZO)?  En heeft uw werknemer recht op een uitkering? Dan is de uitkering die uw werknemer hiervoor krijgt pensioengevend.

Wordt de uitkering direct door het UWV betaald aan de werknemer? Dan is het van belang dat u de juiste informatie ontvangt van uw werknemer, omdat u zorgt voor de afdracht van pensioenpremies. Op de website van StiPP leest u hoe dit in zijn werk gaat.

WAZO-uitkering valt onder pensioengevend loon – Werkgever – StiPP (stippensioen.nl)

 

Eva Bakker, bakker@abu.nl

Gerelateerde artikelen