ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Leren van de kwestie TCP

Bij nieuws over de flexibele arbeidsmarkt worden zaken gemakkelijk op één hoop gegooid. Dat blijkt maar weer eens uit de berichtgeving over de kwestie TCP Direct: de partij die in geldnood raakte, waarna zzp’ers die voor ING werkten hun geld dreigden mis te lopen.

Gemakshalve werd TCP in de media maar payroller genoemd, want dan snapt iedereen: dit deugt niet, hier verdwijnen allerlei rechten in een nieuwe bermuda-driehoek van de arbeidsmarkt.

Jammer, want de kwestie vraagt om een wat scherpere analyse. Het gaat hier om een broker: een partij die het contractbeheer van zelfstandigen van de opdrachtgever overneemt. Een schakel tussen leverancier (zzp’er) en eindgebruiker.

Brokers worden vooral ingezet om opdrachtgevers te ontzorgen bij de inhuur van zelfstandigen. In die zin lijken ze op payrollondernemingen, ook wat betreft de eindgebruikers. Die zitten vooral bij de overheid.

Het aantal brokers en vergelijkbare dienstverleners  is de laatste jaren sterk gegroeid. Ze zijn ingesprongen op de onduidelijke regelgeving rondom zzp’ers.

Brokers kunnen bijdragen aan professionalisering van de inhuur van zelfstandigen, want die is complexer en risicovoller geworden. Ze moeten dan wel waarde aan de keten toevoegen en betekenisvol invulling geven aan hun rol. Dat is in deze wild groeiende markt zeker niet altijd het geval.

En – zoals ik wel vaker heb gezegd – betekent meer risico’s vaak langere ketens rondom werk. En die langere ketens verleggen of brengen weer nieuwe risico’s met zich mee. Daar dreigen de zelfstandigen de dupe van te worden, ook in dit geval. Want waarom zou het ondernemersrisico van TCP moeten worden gedragen door de zzp’ers? Gelukkig en terecht is ING bereid de portemonnee te trekken.

De kwestie TCP maakt eens te meer duidelijk dat deze relatief nieuwe vorm van intermediaire dienstverlening gepaard moet gaan met meer transparantie, (financiële) betrouwbaarheid en waarde voor zzp’er en opdrachtgever. Dat is nu onvoldoende het geval.

Voor het uitzenden is daarvoor inlenersaansprakelijkheid geregeld en gelden er waarborgen voor betrouwbaarheid en zekerheid via de Stichting Normering Arbeid. Regels die ook in deze situatie bruikbaar zijn en als waarborg kunnen dienen.

Gerelateerde artikelen