ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Position paper de kracht van payrolling

Als professionele vorm van hr-dienstverlening heeft payrolling zijn waarde op de arbeidsmarkt in de afgelopen twintig jaar meer dan bewezen. Des te opmerkelijker is het dat de beeldvorming rond payrolling in sommige gevallen nog altijd negatief is. Daarom hebben wij als ABU het initiatief genomen tot dit position paper, waarin wij laten zien dat de toegevoegde waarde van payrolling groot is. Voor werknemers, voor werkgevers en voor onze samenleving als geheel.

Door de introductie van de Wet arbeidsmarkt in balans heeft payrolling een duidelijke en onderscheidende wettelijke positie gekregen. Dat maakt payrolling anno 2021 tot een erkende en goed georganiseerde vorm van werk. Daarom doen wij als ABU een oproep aan het nieuwe kabinet om de belangrijke waarde van payrolling te koesteren en de unieke positie van payrolling op de arbeidsmarkt te bestendigen.

Gerelateerde artikelen