ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Parlementaire agenda: Rondetafelgesprek ‘Werken na pensioen’

Regelmatig wordt in de Tweede Kamer gedebatteerd en besloten over onderwerpen die de uitzendbranche raken. In deze rubriek belichten we een actueel onderwerp:

Wat: Rondetafelgesprek ‘Werken na pensioen’
Wanneer: Maandag 12 december 15.00 – 17.00 uur
Waar: Tweede Kamer (hier live te volgen)

De Kamercommissie SZW organiseert op maandag 12 december een rondetafelgesprek over werken na pensioen. Het doel van het gesprek is om inzicht te verkrijgen in de rechten en plichten voor werknemers en werkgevers bij doorwerken na de AOW-gerechtigde leeftijd. Het programma bestaat uit twee blokken. In blok 1 zullen de Kamerleden in gesprek gaan met ABU-directeur Jurriën Koops, Jan Pieter Daems (CNV), Ton Wilthagen (Tilburg University) en Hans Biesheuvel (Ondernemend Nederland) over beleid. In blok 2 zullen de Kamerleden spreken met diverse ervaringsdeskundigen. De deelnemers hebben vooraf position papers ingediend.

Wat vindt de ABU?

Uitzendwerk vervult een opstapfunctie voor diverse doelgroepen die langs de kant staan. Ook voor senioren die na het bereiken van hun pensioengerechtigde leeftijd niet thuis willen zitten. Zij vinden in toenemende mate via uitzendwerk een baan. Lees bijvoorbeeld het verhaal van Evelyne die na haar pensioen op flexibele basis wilde blijven werken.

Vorig jaar hebben ongeveer 20.000 personen van 65 jaar of ouder gewerkt als uitzendkracht. Het gaat hierbij om 2 procent van de totale populatie. De doelgroep is veelal werkzaam op basis van een bijbaan. Het aantal arbeidsuren neemt de afgelopen periode wel toe. De baan is voor een steeds grotere groep een noodzakelijke aanvulling op het inkomen.

Beweegredenen van opdrachtgevers om deze groep in te lenen zijn deskundigheid, een gezonde arbeidsmentaliteit en flexibiliteit. Opdrachtgevers die aanvankelijk terughoudend zijn, zien al snel dat kwalitatief goed werk wordt verricht en het ziekteverzuim relatief laag blijft, omdat mensen zich niet snel ziekmelden. Dit neemt niet weg, dat er hardnekkige vooroordelen over deze groep bestaan als het gaat om hun ziekteverzuim en productiviteit. De mindset van werkgevend Nederland over oudere werknemers moet veranderen. Hier ligt een taak voor de politiek.

Het arbeidsrecht en fiscaliteit kennen diverse prikkels om werken na pensioen te stimuleren. Bij het arbeidsrecht zou kunnen worden gekeken naar de toepasselijkheid van het ‘gewone’ ontslagrecht als de werknemer na de pensioengerechtigde leeftijd in dienst is gekomen. Werken na pensioen zou fiscaal nog aantrekkelijker kunnen worden gemaakt door te sleutelen aan percentages. Verder zou eventueel nagedacht kunnen worden over een loonkostenvoordeel voor deze doelgroep.

Gerelateerde artikelen