ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Speelbal bij stakingen

Recentelijk heeft de rechter geoordeeld dat een werkgever met stakende werknemers uitzendkrachten mag inzetten om de gevolgen van de staking af te wenden. De ABU vindt dit onlogisch, onverstandig en onwenselijk.

Wanneer in een bedrijf wordt gestaakt mogen uitzendkrachten geen werkzaamheden van stakende werknemers (besmet werk) overnemen. Ook mag een uitzendbureau hiervoor geen uitzendkrachten leveren. Dit wordt het ‘onderkruipersverbod’ genoemd. Hiermee wordt voorkomen dat een staking geen effect heeft en staken zinloos wordt.

De rechter heeft onlangs geoordeeld dat werkgevers waar wordt gestaakt uitzendkrachten mogen inzetten om de gevolgen van de staking af te wenden. Tegelijkertijd mag een uitzendbureau juist geen uitzendkrachten voor dat doel leveren. Begrijpt u het nog? Hier komt bij dat de bestaakte werkgever leiding en toezicht uitoefent over de uitzendkrachten en dus bepaalt welk werk zij verrichten. Pakken uitzendkrachten besmet werk op? Dan gaat alleen het uitzendbureau de fout in en kan het door een vakbond aansprakelijk worden gesteld voor de geleden schade. De bestaakte werkgever ontspringt de dans. Uitzendbureaus en uitzendkrachten als speelbal bij stakingen dus. Dit kan niet de bedoeling van de wetgever zijn geweest. De leemte in de wet moet dan ook snel worden gerepareerd.

Gerelateerde artikelen