ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

AI is onbevooroordeeld en leidt tot een meer inclusieve arbeidsmarkt

Twee professionals geven hun visie op Artificial Intelligence.

“AI moet ondersteunend blijven aan onze werkprocessen”

David Graus, lead data scientist van Randstad Groep Nederland:

“Deels ben ik het met de stelling eens. Artificial Intelligence biedt mogelijkheden om tot een meer inclusieve arbeidsmarkt te komen. Maar dat lukt alleen door bewust om te springen met de ontwikkeling ervan. Bij Randstad werken we al meerdere jaren aan AI-oplossingen voor de ondersteuning van onze werkprocessen. Bijvoorbeeld voor betere matching, competentieanalyses en financiële voorspellingen door machine learning. Een van de eerste projecten was het verbeteren van de matching met AI. Dat gebeurt met een soort aanbevelingssysteem, zoals je ook ziet bij Spotify of Netflix, maar dan om vacatures en kandidaten te matchen. Werkzoekenden krijgen bepaalde vacatures aanbevolen en intercedenten hebben een extra tool gekregen om deze aanbevelingen te benutten.

Je kunt met behulp van AI meer objectieve matching voor een meer inclusieve arbeidsmarkt stimuleren. Maar dit is wel afhankelijk van een aantal factoren: van de input die je de systemen geeft, de output, tot aan hoe mensen van de technologie gebruikmaken. Met die factoren moet je zorgvuldig omgaan, anders kunnen de systemen juist resultaten geven die we niet willen. Vanwege die zorgvuldigheid kiezen wij vooral voor zelfbouw van AI-systemen. Omdat het kan gaan om gevoelige data willen we precies weten en begrijpen hoe een systeem zich gedraagt. Daarom willen we vooraf en tijdens het ontwikkelproces zelf de keuzes maken. Bijvoorbeeld door algoritmen geen beschermde data mee te geven over leeftijd, afkomst of geslacht van mensen. En we willen zorgen dat AI vooral complementair is aan onze andere systemen en werkprocessen. Dat kunnen wij met zelfbouw het best realiseren. AI mag nooit volledig zelfsturend beslissingen nemen over mensen, dat wordt waarschijnlijk ook verboden door nieuwe Europese wetgeving.”

“AI niet overschatten, mensen niet onderschatten”

Jarno Duursma, trendwatcher en auteur van managementboeken over digitale technologie:

“Ik denk zeker dat AI als hulpmiddel het recruitmentproces kan helpen objectiveren. Maar er moet wel zeer zorgvuldig worden omgegaan met deze nieuwe technologie. Vooral de beslissingsbevoegdheden van software is een cruciaal aandachtspunt. Wat laat je door software bepalen en waarom? Wanneer discrimineert een algoritme en hebben we dat op tijd door? Het kan gevaarlijk worden als mensen die met AI werken niet meer goed begrijpen hoe uitkomsten tot stand komen. Zij moeten kunnen ingrijpen als dat nodig is. De Europese Commissie is gelukkig ook volop bezig met dit soort vraagstukken.

Als software ‘slimmer’ wordt, kan het steeds meer menselijke vaardigheden vervangen en aanvullen. Dat is fijn, maar we moeten daar ook kritisch op zijn, want: wat willen we als mensen behouden?
Bij gesprekken over AI zie ik altijd een groot punt van overschatting én van onderschatting. Mensen overschatten de mogelijkheden van AI, alsof de software iets ‘magisch’ kan. Dat is niet zo. En ze onderschatten tegelijkertijd de impact van dit soort software op lange termijn.
Een belangrijke stap om AI goed te benutten, moeten we niet zoeken in technologie, maar in onszelf. Persoonlijke ontwikkeling en zelfreflectie worden steeds belangrijker. Mensen hebben vaardigheden die een computer nooit zal hebben: zoals empathie en nieuwsgierigheid. Als mensen zich beter verdiepen in zichzelf krijgen ze meer inzicht in onze eigen fundamentele meerwaarde en zijn ze in contact met hun menselijke kant. Alleen in contact met onszelf kunnen we een menselijke samenleving creëren waar we verantwoord met AI omgaan en tegelijkertijd de zoete vruchten van deze technologische revolutie gaan plukken.”

Een uitgebreidere visie van deze en andere experts is binnenkort te lezen in een whitepaper van de ABU over de mogelijkheden van AI bij recruitment.

Gerelateerde artikelen