ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Deltaplan aanpak mismatch arbeidsmarkt

Het nieuwe kabinet is begonnen onder een niet zo gunstig gesternte. De pandemie woekert voort, met schadelijke effecten. Het vertrouwen in de overheid is laag. Rutte IV heeft plannen en geld genoeg om Nederland vooruit te helpen. De krapte op de arbeidsmarkt kan daarbij de spelbreker worden, zo blijkt uit de doorrekening van de kabinetsplannen door het CPB.

Het tekort aan geschikt personeel – zelf heb ik het liever over de mismatch – wordt groter en groter. Economische en duurzame groei worden belemmerd door te weinig mensen die kunnen werken. Dat mogen we niet laten gebeuren. Ik zie kansen voor uitzenders om de laatste man en vrouw aan het werk te helpen.

Dat kunnen uitzenders niet alleen. Natuurlijk richten wij ons vizier op het ‘ongekende talent’. Ik noem statushouders, gepensioneerden die best nog een aantal uren in de week willen werken, herintreders en mensen die net even een zetje in de rug nodig hebben. En natuurlijk zijn onze leden in gesprek met opdrachtgevers om functies zo in te richten dat deze op maat worden gemaakt voor de beschikbare werkzoekende. En natuurlijk investeren onze leden meer dan ooit in opleiden. En ja, dwars door de krapte heen ontstaan kansrijke beroepen. Zoals die ter ondersteuning van de o zo belangrijke en noodzakelijke energietransitie.

Ik denk dat er meer nodig is. Ik roep Karien van Gennip, de nieuwe minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, op om samen met stakeholders in haar eerste honderd dagen te komen tot een deltaplan aanpak mismatch arbeidsmarkt. Met maatregelen voor ‘morgen’ en voor de lange termijn. Ik besef: er ligt meer op haar bordje. De nieuwe bewindsvrouw wil ook vaart maken met de hervorming van de arbeidsmarkt. Een zaak van de lange adem want dat vraagt om een systeemverandering. En we weten allemaal: die gaan nooit snel.

In haar eerste interview liet de nieuwe minister weten de verbinding te willen zoeken. Een goede zaak: want samen komen we verder en alleen samen krijgen we de arbeidsmarkt inclusief.

ABU denkt en doet graag mee aan zo’n deltaplan.

Gerelateerde artikelen