ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Door vragen word je wijs

De landkaart van de Nederlandse arbeidsmarkt lijkt soms net een Chinese stad waarin je je weg niet kan vinden: nauwe steegjes en brede snelwegen vertroebelen je bestemming. De oorzaak: de verschillende wegen naar werk sluiten niet goed op elkaar aan. Mensen verdwalen vaak op onze arbeidsmarkt. Onhandig en ongewenst. We staan immers voor grote veranderingen in Nederland (denk aan de energietransitie) en de mensen die dit moeten doen zitten nu voor een deel in een andere sector. Of op de bank.

Dat de weg naar werk anders kan, constateerden we in het onderzoek dat we vorig jaar lieten uitvoeren. Ik denk dat het mogelijk is om het wegennet op de arbeidsmarkt zo in te richten dat de allocatie van arbeid beter wordt, de uitkeringslasten omlaag gaan, scholing vanzelfsprekend wordt en iedereen een kans krijgt. En het mooie is: alle partijen die nu een rol spelen krijgen die ook in de toekomst. Alleen: die rol zal anders worden.

Hoe dan?

Ik neem een voorschotje. Wat te denken van het loskoppelen van budgetten voor uitkeringen en re-integratie? Ieder zijn vak dus: de re-integratiepartij kijkt naar de mens, de uitkeringsverstrekker zorgt ervoor dat uitkeringen rechtmatig en doelmatig worden verstrekt.

Een andere suggestie. Hoe zorgen we ervoor dat in de huidige en toekomstige arbeidsmarkt de mogelijkheden van mensen snel in kaart worden gebracht? Een arbeidsmarktscan die overal dezelfde ingrediënten bevat en door alle betrokkenen wordt gebruikt kan soelaas bieden. De vraag is dan: welke ingrediënten stop je erin?

Een goed werkende infrastructuur van de arbeidsmarkt realiseer je niet van vandaag op morgen. Dit vraagt tijd en aandacht. Het begint met het stellen van de juiste vragen. Want van vragen stellen word je wijs. En juist dat is wat de ABU – samen met vertegenwoordigers van verschillende brancheorganisaties, bedrijven en publieke partijen – heeft gedaan. Benieuwd naar die vragen waarop we een antwoord gaan zoeken? Lees dit boekje.

 

Sieto de Leeuw

Gerelateerde artikelen